Via een individuele beroepsopleiding (IBO) leidt de werkgever binnen het bedrijf een werkzoekende zelf op voor een vacante functie. De werkzoekende verwerft via werkplekleren de competenties die hij/zij nodig heeft om de vacante functie goed uit te kunnen oefenen.

De werkgever stelt samen met de VDAB-consulent een IBO-opleidingsprogramma op maat op. De inhoud van dit programma hangt af van de competenties die de IBO-cursist (nog) moet verwerven om de functie waarvoor hij/zij wordt opgeleid goed te kunnen uitoefenen. Welke dat zijn, verschilt van bedrijf tot bedrijf en van functie tot functie. Containertransport is geen tanktransport en een heftruck is geen stapelaar. Om daarbij te helpen, ontwikkelde het SFTL modellen van IBO-opleidingsprogramma's op maat van de verschillende transportniches en logistieke functies. Het SFTL deed dit samen met VDAB, le Forem, Actiris, Bruxelles Formation en het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Het SFTL sprak met deze organisaties af dat bij de opmaak van een IBO-opleidingsprogramma standaard gebruikt gemaakt dient te worden van deze modellen. Dit met het oog op kwaliteitsborging van de opleiding. De modellen kunnen ook helpen bij het opmaken van opleidingsprogramma's voor stagiairs en werknemers.

De werkgever downloadt uit onderstaande lijst het model van opleidingsprogramma dat hij/zij nodig heeft. De werkgever overloopt dit samen met de VDAB-consulent, de IBO-cursist en de medewerkers die ingeschakeld worden voor de opleiding en begeleiding van de IBO-cursist. Het model wordt aangepast op maat van het bedrijf en de IBO-cursist. Beschikt de IBO-cursist al over een bepaalde competentie, dan kan die geschrapt worden uit het programma. De werkgever kan ook extra competenties toevoegen. Bij de rubriek:

  • 'competenties' geeft de werkgever aan welke competenties moeten aangeleerd worden
  • 'planning' geeft de werkgever aan wie wanneer de betreffende competentie zal aanleren
  • 'evaluatie' noteert de instructeur zijn beoordeling

Mag een IBO-cursist in het kader van de IBO naar het buitenland?

Ja. Op voorwaarde dat de onderneming vooraf voor de IBO-cursist een A1-attest heeft aangevraagd bij de RSZ. Dit ‘Certificate of Coverage’ toont aan dat de IBO-cursist die in het kader van de IBO een opdracht in het buitenland uitvoert tijdens het uitvoeren van die opdracht verzekerd blijft in België.

 

Logistieke functies

Magazijnmedewerker
Heftruckchauffeur
Reachtruckchauffeur
Stapelaar

Transportniches

Vrachtwagenchauffeur nationale distributie
Vrachtwagenchauffeur geconditioneerd transport (ATP)
Vrachtwagenchauffeur zeecontainer
Vrachtwagenchauffeur bulktransport
Vrachtwagenchauffeur bulktransport met tank
Vrachtwagenchauffeur tanktransport ADR
Vrachtwagenchauffeur autotransport
Vrachtwagenchauffeur motorfietstransport

Alle info over IBO, de procedure en de voorwaarden kan je nalezen op: https://www.vdab.be/ibo.

Vragen? Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.