1. Tussenkomst rijbewijzen
 2. IBO Vrachtwagenchauffeur
 3. Jongeren in Transport (JIT)
 4. Tools voor vrachtwagenchauffeurs

1. Tussenkomst rijbewijzen

Werkgevers uit de sector transport en logistiek kunnen een financiële tussenkomst ontvangen voor de onkosten van de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool voor het rijbewijs C en/of CE, voor de wettelijke examens en/of voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C. De werkgever kan deze financiële tussenkomst aanvragen voor zowel arbeiders die al in dienst zijn als voor arbeiders die pas in dienst treden na het behalen van hun rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C. Ook voor de opleidingskosten van een bij de VDAB, FOREM, ACTIRIS, Bruxelles Formation of ADG ingeschreven werkzoekende in het kader van een IBO, PFI, FPI(-E) of IBU, kan een financiële tussenkomst bekomen worden.

Let op: Alleen arbeiders die zijn aangegeven onder RSZ-categorie 083 en ingeschreven werkzoekenden komen in aanmerking.

De financiële tussenkomsten zijn cumuleerbaar:

Voor rijbewijzen behaald tot 31/12/2021:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.200 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

Voor rijbewijzen behaald vanaf 01/01/2022:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.725 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

De werkgever kan de financiële tussenkomst verkrijgen op voorwaarde dat:

 • hij op de dag van de aanvraag, minstens 1 jaar tot de rsz-categorie 083 behoort  en dat de betrokken werknemer, voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, minimaal 1 dag in dienst en aangegeven is onder de rsz-categorie 083.

OF

hij op de dag van de aanvraag minder dan 1 jaar tot de rsz-categorie 083 behoort en dat de betrokken werknemer, voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, minimaal 6 maand aangegeven blijft onder de rsz-categorie 083. 

 • hij de volledige kost heeft gedragen en hiervan een bewijs kan leveren
 • de chauffeur uiterlijk 6 maanden na het behalen van het rijbewijs als arbeider in dienst kwam bij een bedrijf uit de sector

Let op: Indien de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk van de betrokken arbeider(s) terugvordert, zal de financiële tussenkomst van de werkgever door het SFTL ook teruggevorderd worden.

De werkgever dient de financiële tussenkomst aan te vragen bij het SFTL via het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst opleidingskost rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie'. Bij deze aanvraag moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

 • een kopie van de factuur voor de opleiding(en) en examenretributie
 • een recto verso kopie van het nieuwe rijbewijs
 • voor een recent in dienst getreden arbeider, een kopie van de eerste loonfiche

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bewijsstukken wordt opgestuurd naar het SFTL. Deze aanvraag wordt bij het SFTL ingediend ten laatste 3 jaar na de afleveringsdatum, vermeld op het rijbewijs.

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: opleiding@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

 

2. IBO Vrachtwagenchauffeur

Als de IBO-cursist opleiding volgt bij een rijschool en bij een GOCA-examencentrum examens aflegt om het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C te behalen, kan de werkgever bij het SFTL een tussenkomst in de kost aanvragen.

Zelfs wanneer de IBO-cursist niet slaagt!

Vanaf 1 januari 2016 komt het SFTL tussen tot:

 • maximum 1.500 euro voor het rijbewijs C
 • maximum 1.200 euro voor het rijbewijs CE
 • maximum 500 euro voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C

De IBO-cursist kan gratis een ADR-opleiding volgen bij de VDAB. Kiest de werkgever voor een andere opleidingsinstelling, dan kan hij/zij een tussenkomst in de opleidings- en examenkost aanvragen bij het SFTL. Op voorwaarde dat de IBO-cursist na de opleiding wordt aangeworven. Ook voor de aankoopkost van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf en voor de kost van de geneeskundige schifting kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het SFTL. Op voorwaarde dat de IBO-cursist na de opleiding wordt aangeworven.

De bedragen van de financiële tussenkomsten van het SFTL kan je nagaan onder de rubriek 'Premies en financiële tegemoetkomingen arbeiders'.

Meer info over de IBO-formule kan je terugvinden op de pagina 'Individuele beroepsopleiding bij VDAB'.

De VDAB voegde aan het IBO-contract een nieuwe bepaling toe. De onderneming die een IBO-contract afsluit verbindt zich ertoe “de individuele beroepsopleiding enkel te laten plaatsvinden in België. Bijgevolg kan een individuele beroepsopleiding dus niet plaatsvinden op buitenlands grondgebied.” Deze bepaling impliceert dat een IBO-cursist die wordt opgeleid tot chauffeur enkel en alleen binnen de Belgische landsgrenzen mag (mee)rijden.

 

3. Jongeren in Transport (JIT)

Het doel van het JIT-project is om nieuwe jonge kandidaat-chauffeurs (18 tot en met 25 jaar) op te leiden tot vrachtwagenchauffeur. Deze opleiding gebeurt via een IBO, een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming. Heb je een kandidaat die ouder is? Neem dan hier een kijkje.

De voorbije jaren werden reeds heel wat jonge werkzoekenden opgeleid tot beroepschauffeur rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid dankzij zo’n IBO-traject. Het is belangrijk dat de nieuwe kandidaat-chauffeurs goed opleid worden omdat onze sector veel verschillende soorten goederen vervoert. Dit maakt van onze chauffeurs specialisten. Niet alleen de soorten goederen kunnen speciaal zijn, ook de manier waarop deze worden geladen en gelost. Wij noemen dit “niches in de transport” zoals het vervoer van gevaarlijke goederen, vervoer van levende dieren, vervoer van boomstammen, kunnen werken met kraan en heftruck, distributie, koeltransport, containervervoer, enzovoort …

De werkwijze binnen het JIT-project is de volgende:

1) Jij zoekt en screent zelf een geschikte kandidaat-chauffeur die nog geen 26 jaar is. De kandidaat beschikt over een geldig rijbewijs B. Indien wenselijk word je voor de toeleiding en screening bijgestaan door de VDAB en gespecialiseerde derden.

2) Na het vinden van de juiste kandidaat-chauffeur wordt met medewerking van de VDAB een IBO-contract afgesloten. De IBO kan voorafgegaan worden door een beroepsverkennende stage van gemiddeld 1 week.

3) Tijdens deze IBO die gemiddeld 13 weken duurt volgt de kandidaat-chauffeur via een erkende rijschool de lessen voor het theoretisch en praktisch rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid. De theoretische examens vinden plaats in een erkend examencentrum van de VDAB; de praktische examens in een GOCA-examencentrum.

4) In de periodes dat de kandidaat-chauffeur geen theorie- of praktijkrijlessen aan het volgen is via een rijschool, rijdt hij/zij mee met een ervaren vrachtwagenchauffeur van het bedrijf waar hij/zij tewerkgesteld zal worden. Deze ervaren chauffeur is een door het SFTL goedgekeurde werkplekbegeleider. Om dit te worden moet de chauffeur-begeleider een tweedaagse opleiding volgen bij het SFTL.

5) Van zodra de kandidaat geslaagd is voor het rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid rijdt de jongere zelf met de bedrijfsvrachtwagenonder verdere begeleiding van de werkplekbegeleider en dit voor de resterende duurtijd van de IBO.

6) Na de IBO wordt de jongere tewerkgesteld in het bedrijf.

Binnen het kader van het JIT-project worden de volgende kosten gefinancierd:

 • kosten voor attitudetraining
 • coördinatie-afstemming rijschoolplanning door de koepel van de rijscholen (Federdrive)
 • ruim opleidingsbudget voor de theorie- en praktijkrijlessen C/CE Vak via de rijschool, de rijschoolexamenbegeleidingen + examenkosten
 • gratis examinering theorie-examen C Vak in een VDAB-examencentrum
 • ervaren chauffeurs krijgen de mogelijkheid tot het gratis volgen van de SFTL-opleiding tot werkplekbegeleider van vrachtwagenchauffeurs
 • financiële tussenkomst in de loonkost van de geattesteerde werkplekbegeleider van vrachtwagenchauffeurs voor de on-the-job-training

De instapvoorwaarden tot slot zijn de volgende:

 • de jongere is ingeschreven als werkzoekende en komt in aanmerking voor een IBO
 • de jongere is op de startdatum van de IBO nog geen 26 jaar
 • het bedrijf heeft een openstaande vacature voor beroepschauffeur C/CE Vak en meldt die aan bij VDAB
 • het bedrijf heeft (een) geattesteerde werkplekbegeleider(s) of selecteert (een) ervaren chauffeur(s) die op korte termijn de SFTL-opleiding volg(t)en

De aanvraagformulieren kan je rechts hiernaast terugvinden.

Vragen?

Neem contact met onze Directeur Opleiding, Geert Heylen. Mail :geert.heylen@sftl.be

 

4. Tools voor vrachtwagenchauffeurs

De brochure 'een verkeersongeval... wat dan?' werd in eerste instantie opgemaakt om toekomstige vrachtwagenchauffeurs aan te sporen om steeds zo professioneel mogelijk te handelen. Zeker ook in moeilijke (verkeers)situaties en de periodes die daarop volgen. De brochure is nu ook online beschikbaar voor beroepschauffeurs die al jaar en dag in het verkeer werken, en voor bedrijven die iets rond de begeleiding van hun mensen in het verkeer willen doen. De brochure kan hier gedownload worden. Naast deze brochure werd er - in samenwerking met de VDAB - ook een interactieve webcursus ontwikkeld. Deze dient als extra tool voor beroepschauffeurs (in opleiding) en behandelt dezelfde thema's. Deze tool bevat sterke getuigenissen en is vrij beschikbaar. De interactieve webcursus van VDAB kan hier gestart worden.

De job als vrachtwagenchauffeur vergt niet alleen een grote concentratie achter het stuur, ook lichamelijk wordt men dag in dag uit op de proef gesteld. De ritten in de cabine zijn niet altijd even comfortabel en bij het laden en lossen kan het lichaam extra worden belast. Lichamelijke klachten als rugpijn, spierpijn in de ledematen en nek- of schouderpijn zijn dan ook vaak gehoorde klachten. Om deze problemen te voorkomen of te verminderen en om de werkkwaliteit te verbeteren heeft het SFTL enkele ergonomische tips opgelijst.

Een vrachtwagenchauffeur moet zijn/haar talen kennen. Andere talen aanleren is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Het SFTL is daarom momenteel samen met een aantal andere sectororganisaties een zakwoordenboek voor vrachtwagenchauffeurs aan het opmaken. Het digitaal zakwoordenboek zal bestaan uit een vertaling van veelgebruikte zinnen en vakspecifieke woordenschat naar het Engels, het Frans en het Duits. Deze tool zal online te raadplegen zijn via de applicatie 'Quizlet'. Elke huidige of toekomstige beroepsbeoefenaar die een smartphone, tablet of laptop bij de hand heeft, zal van deze tool gebruik kunnen maken.

FAQ detail

A:

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf.