1. Tussenkomst rijbewijzen
 2. IBO Vrachtwagenchauffeur
 3. Tools voor vrachtwagenchauffeurs

1. Tussenkomst rijbewijzen

Werkgevers uit de sector transport en logistiek kunnen een financiële tussenkomst ontvangen voor de onkosten van de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool voor het rijbewijs C en/of CE, voor de wettelijke examens en/of voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C. De werkgever kan deze financiële tussenkomst aanvragen voor zowel arbeiders die al in dienst zijn als voor arbeiders die pas in dienst treden na het behalen van hun rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C. Ook voor de opleidingskosten van een bij de VDAB, FOREM, ACTIRIS, Bruxelles Formation of ADG ingeschreven werkzoekende in het kader van een IBO, PFI, FPI(-E) of IBU, kan een financiële tussenkomst bekomen worden.

Let op: Alleen arbeiders die zijn aangegeven onder RSZ-categorie 083 en ingeschreven werkzoekenden komen in aanmerking.

De financiële tussenkomsten zijn cumuleerbaar:

Voor rijbewijzen behaald tot 31/12/2021:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.200 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

Voor rijbewijzen behaald tussen 01/01/2022 en 31/12/2023:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.725 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

Voor rijbewijzen behaald vanaf 01/01/2024:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.725 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro
 • Voor rijbewijzen, behaald via het system van de vrije begeleiding, kan de werkgever een tussenkomst vanwege het SFTL bekomen, onder volgende voorwaarden: de begeleider(s) volgen de éénmalige, 2- daagse opleiding voor begeleiders vrije begeleiding van het SFTL.

De werkgever kan de financiële tussenkomst verkrijgen op voorwaarde dat:

 • hij op de dag van de aanvraag, minstens 1 jaar tot de rsz-categorie 083 behoort  en dat de betrokken werknemer, voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, minimaal 1 dag in dienst en aangegeven is onder de rsz-categorie 083.

OF

hij op de dag van de aanvraag minder dan 1 jaar tot de rsz-categorie 083 behoort en dat de betrokken werknemer, voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, minimaal 6 maand aangegeven blijft onder de rsz-categorie 083. 

 • hij de volledige kost heeft gedragen en hiervan een bewijs kan leveren
 • de chauffeur uiterlijk 6 maanden na het behalen van het rijbewijs als arbeider in dienst kwam bij een bedrijf uit de sector

Let op: Indien de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk van de betrokken arbeider(s) terugvordert, zal de financiële tussenkomst van de werkgever door het SFTL ook teruggevorderd worden.

De werkgever dient de financiële tussenkomst aan te vragen bij het SFTL via het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst opleidingskost rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie'. Bij deze aanvraag moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

 • een kopie van de factuur voor de opleiding(en) en examenretributie
 • een recto verso kopie van het nieuwe rijbewijs
 • voor een recent in dienst getreden arbeider, een kopie van de eerste loonfiche

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bewijsstukken wordt opgestuurd naar het SFTL. Deze aanvraag wordt bij het SFTL ingediend ten laatste 3 jaar na de afleveringsdatum, vermeld op het rijbewijs.

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: opleiding@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

 

2. IBO Vrachtwagenchauffeur

Als de IBO-cursist opleiding volgt bij een rijschool en bij een GOCA-examencentrum examens aflegt om het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C te behalen, kan de werkgever bij het SFTL een tussenkomst in de kost aanvragen.

Zelfs wanneer de IBO-cursist niet slaagt!

Vanaf 1 januari 2016 komt het SFTL tussen tot:

 • maximum 1.500 euro voor het rijbewijs C
 • maximum 1.200 euro voor het rijbewijs CE
 • maximum 500 euro voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C

De IBO-cursist kan gratis een ADR-opleiding volgen bij de VDAB. Kiest de werkgever voor een andere opleidingsinstelling, dan kan hij/zij een tussenkomst in de opleidings- en examenkost aanvragen bij het SFTL. Op voorwaarde dat de IBO-cursist na de opleiding wordt aangeworven. Ook voor de aankoopkost van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf en voor de kost van de geneeskundige schifting kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het SFTL. Op voorwaarde dat de IBO-cursist na de opleiding wordt aangeworven.

De bedragen van de financiële tussenkomsten van het SFTL kan je nagaan onder de rubriek 'Premies en financiële tegemoetkomingen arbeiders'.

Meer info over de IBO-formule kan je terugvinden op de pagina 'Individuele beroepsopleiding bij VDAB'.

 

Mag een IBO-cursist in het kader van de IBO naar het buitenland?

Ja. Op voorwaarde dat de onderneming vooraf voor de IBO-cursist een A1-attest heeft aangevraagd bij de RSZ. Dit ‘Certificate of Coverage’ toont aan dat de IBO-cursist die in het kader van de IBO een opdracht in het buitenland uitvoert tijdens het uitvoeren van die opdracht verzekerd blijft in België.

 

3. Tools voor vrachtwagenchauffeurs

De brochure 'een verkeersongeval... wat dan?' werd in eerste instantie opgemaakt om toekomstige vrachtwagenchauffeurs aan te sporen om steeds zo professioneel mogelijk te handelen. Zeker ook in moeilijke (verkeers)situaties en de periodes die daarop volgen. De brochure is nu ook online beschikbaar voor beroepschauffeurs die al jaar en dag in het verkeer werken, en voor bedrijven die iets rond de begeleiding van hun mensen in het verkeer willen doen. De brochure kan hier gedownload worden. Naast deze brochure werd er - in samenwerking met de VDAB - ook een interactieve webcursus ontwikkeld. Deze dient als extra tool voor beroepschauffeurs (in opleiding) en behandelt dezelfde thema's. Deze tool bevat sterke getuigenissen en is vrij beschikbaar. De interactieve webcursus van VDAB kan hier gestart worden.

De job als vrachtwagenchauffeur vergt niet alleen een grote concentratie achter het stuur, ook lichamelijk wordt men dag in dag uit op de proef gesteld. De ritten in de cabine zijn niet altijd even comfortabel en bij het laden en lossen kan het lichaam extra worden belast. Lichamelijke klachten als rugpijn, spierpijn in de ledematen en nek- of schouderpijn zijn dan ook vaak gehoorde klachten. Om deze problemen te voorkomen of te verminderen en om de werkkwaliteit te verbeteren heeft het SFTL enkele ergonomische tips opgelijst.

Een vrachtwagenchauffeur moet zijn/haar talen kennen. Andere talen aanleren is echter niet zomaar vanzelfsprekend. Het SFTL is daarom momenteel samen met een aantal andere sectororganisaties een zakwoordenboek voor vrachtwagenchauffeurs aan het opmaken. Het digitaal zakwoordenboek zal bestaan uit een vertaling van veelgebruikte zinnen en vakspecifieke woordenschat naar het Engels, het Frans en het Duits. Deze tool zal online te raadplegen zijn via de applicatie 'Quizlet'. Elke huidige of toekomstige beroepsbeoefenaar die een smartphone, tablet of laptop bij de hand heeft, zal van deze tool gebruik kunnen maken.

FAQ detail

A:

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf.