Eindejaarspremie

Je arbeiders ontvangen een eindejaarspremie in uitvoering van de cao, als ze aan de voorwaarden voldoen. Misschien keer jij jouw medewerkers extra eindejaarspremies uit die hoger zijn dan wat daarin bepaald wordt. Wat wordt van jou als werkgever verwacht?

Lees meer

Terugbetaling afscheidspremie

Ken jij een afscheidspremie toe aan een arbeider die met pensioen gaat of werkloos wordt met bedrijfstoeslag (SWT)? Dan betalen wij je die terug, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Lees meer

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

In geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) betalen wij je de bruto bedrijfstoeslag terug. Hierbij komen best wat voorafgaande formaliteiten kijken. Zijn deze correct vervuld dan laten we jou het definitieve bedrag weten.

Lees meer

Terugbetaling internationaal paspoort

Naar aanleiding van de Brexit is vanaf 1 oktober 2021 een internationaal paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te rijden.

Lees meer

Terugbetaling geneeskundige schifting voor vrachtwagenchauffeurs

We komen tussen in de kosten voor het behalen of verlengen van geneeskundige schifting met oog op de geldigheid van het rijbewijs C/CE. Wanneer je alle kosten van de geneeskundige schifting hebt betaald, kan je onze tussenkomst aanvragen.

Lees meer

Terugbetaling bestuurderskaart voor digitale tachograaf

Eénmaal per geldigheidsperiode van 5 jaar komen wij tussen in de aankoop van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf. Dit zowel voor binnen- als buitenlandse bestuurderskaarten.

Lees meer

Terugbetaling schadevergoeding bij ontslag wegens definitief verlies geneeskundige schifting

Moet je een schadevergoeding betalen aan een vrachtwagenchauffeur die ontslagen wordt wegens het definitief verlies van de geneeskundige schifting? Als je aan de voorwaarden voldoet, betalen wij je deze terug.

Lees meer

Voor jouw arbeiders

Niet enkel werkgevers genieten premies en financiële tegemoetkomingen. Wanneer voldaan is aan een aantal (anciënniteits)voorwaarden, kunnen ook je arbeiders er in bepaalde gevallen rechtstreeks aanspraak op maken.

Lees meer

Contacteer ons

Contact

Heb je een vraag?

FAQ