Het SFTL is een samenwerkingsakkoord met de Werkplekarchitecten aangegaan. De Werkplekarchitecten vormen een netwerk van meer dan 100 non-profit organisaties, verspreid over heel Vlaanderen. Al meer dan 25 jaar bieden ze ondersteuning aan werkgevers, werkenden en werkzoekenden via coaching en werkplekbegeleiding. Hun doel: met die ondersteuning er mee voor helpen zorgen dat iedereen een passende en duurzame job heeft. De koepelorganisatie van de Werkplekarchitecten is het Sterpunt Inclusief Ondernemen.

De Werkplekarchitecten hebben een schat aan knowhow en expertise in huis met betrekking tot mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk concreet aan groepen zoals de laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen en allochtonen. De Werkplekarchitecten beschikken op basis van hun rijke ervaring over een uitgebreid scala aan beproefde instrumenten om deze groepen naar een job op maat te begeleiden.

Daarnaast bieden de Werkplekarchitecten antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen in een krappe arbeidersmarkt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het inwerken van nieuwe werknemers
 • competentieversterking van (nieuwe) werknemers via werkplekleren
 • taalachterstand wegwerken bij (nieuwe) werknemers
 • werken aan een goede arbeidsattitude bij (nieuwe) werknemers
 • loopbaanbegeleiding

Het ondersteuningsaanbod van de Werkplekarchitecten omdat 5 grote actiedomeinen:

 1. werkinleving voor jongeren
 2. opleiding - werkervaring - werkplekleren - trajectwerking
 3. bijzondere ondersteuningsnoden (arbeidsbeperking - chronische ziekte)
 4. loopbaanondersteuning (loopbaan- en doorstroombegeleiding)
 5. HR-ondersteuning met job- en taalcoaching, BIO-booster, werkplekadvies, outplacement en dergelijke aangelegenheden

Op de website van de Werkplekarchitecten staat meer in detail:

 • wie de Werkplekarchitecten precies zijn
 • waar ze terug te vinden zijn, en op welke domeinen en in welke sectoren ze actief zijn

Wenst u van uw bedrijf een inclusieve onderneming te maken? Op www.inclusiefondernemen.be vindt u info over hoe de Werkplekarchitecten u hierbij kunnen helpen en ondersteunen.

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.