1. Werkplekbegeleid(st)er vrachtwagenchauffeurs – 2 dagen
 2. Mentor Logistieke Medewerk(st)ers – 3 dagen
 3. Opleidingsprogramma's
 4. Inschrijvingen

1. Werkplekbegeleid(st)er vrachtwagenchauffeurs – 2 dagen

Nieuwe en bekwame vrachtwagenchauffeurs vinden, het is en blijft een moeilijke opdracht. Het loont de moeite als bedrijven zelf deze nieuwe medewerkers opleiden. De chauffeurs die al in dienst zijn, spelen hierbij een sleutelrol. Via een opleiding werkplekbegeleid(st)er kunnen ze hun vakmanschap en ervaring delen om nieuwe collega's op een efficiënte en snelle manier in te werken in de onderneming.

Werkplekbegeleiding heeft als doel:

 • nieuwe medewerkers vlot te integreren
 • nieuwkomers deskundig op te volgen en te begeleiden
 • het leerproces van de nieuwe chauffeur optimaal in te vullen

Het biedt een meerwaarde voor de verschillende betrokkenen.

Voor de werkplekbegeleid(st)ers betekent dit:

 • erkenning van hun vakmanschap en ervaringsdeskundigheid
 • ontwikkeling van hun begeleidingsvaardigheden

Voor de nieuwe medewerkers betekent dit:

 • een vlotte en snelle inwerking in het bedrijf en de bedrijfscultuur
 • persoonlijke begeleiding bij het stapsgewijs doorlopen van een op maat gesneden leertraject
 • de ontwikkeling van een vertrouwensband met het bedrijf

Voor het bedrijf betekent dit:

 • de vlotte en snelle aanpassing aan de bedrijfscultuur van de nieuwe chauffeurs
 • dat een ervaren chauffeur de nieuwe werknemer kennis, kunde, regels en normen persoonlijk bijbrengt
 • dat knelpunten tijdens de inwerkfase van de nieuwe werknemers tijdig worden gesignaleerd en doeltreffend bijgestuurd kunnen worden
 • dat de nieuwe chauffeurs sneller rendabel zijn

Behalve over vakkennis en werkervaring moeten werkplekbegeleid(st)ers ook beschikken over een aantal begeleidingsvaardigheden. Tijdens de opleiding verwerven de deelnemers de nodige inzichten, technieken en vaardigheden. Ze leren niet alleen hoe ze een vertrouwensband met hun nieuwe collega's opbouwen, maar ook hoe duidelijke instructies te geven, objectief te evalueren en eerlijk feedback te geven. Voor het overige is de opleiding praktijkgericht en interactief van opzet. De deelnemers werken actief mee. Theorie komt alleen aan bod als het echt noodzakelijk is.

Ervaren chauffeurs die nieuwe collega's in het bedrijf willen inwerken, opleiden en begeleiden komen in aanmerking voor deze tweedaagse opleiding (telkens van 8u30 tot 16u).

2. Mentor Logistieke Medewerk(st)ers – 3 dagen

Nieuwe en bekwame logistieke medewerkers vinden, het is en blijft een moeilijke opdracht. Het loont de moeite als bedrijven zelf deze nieuwe medewerkers opleiden. Hiervoor kan ook samengewerkt worden met het onderwijs waarbij de opleiding deels doorgaat op de werkplek in een systeem van alternerend leren. De logistieke medewerkers die al in dienst zijn, spelen hierbij een sleutelrol. Via een opleiding Mentor Logistiek Medewerk(st)ers kunnen ze hun vakmanschap en ervaring delen om nieuwe collega's op een efficiënte en snelle manier op te leiden en in te werken in de onderneming.

Mentorschap heeft als doel:

 • nieuwe medewerkers vlot te integreren
 • nieuwkomers deskundig op te volgen en te begeleiden
 • het leerproces van de nieuwe logistieke medewerker optimaal in te vullen
 • het leerproces met lerenden op de werkvloer op te volgen, te begeleiden en te evalueren

Het biedt een meerwaarde voor de verschillende betrokkenen.

Voor de mentoren betekent dit:

 • erkenning van hun vakmanschap en ervaringsdeskundigheid
 • ontwikkeling van hun begeleidingsvaardigheden

Voor de nieuwe medewerkers betekent dit:

 • een vlotte en snelle inwerking in het bedrijf en de bedrijfscultuur
 • persoonlijke begeleiding bij het stapsgewijs doorlopen van een op maat gesneden leertraject
 • de ontwikkeling van een vertrouwensband met het bedrijf

Voor het bedrijf betekent dit:

 • de vlotte en snelle aanpassing aan de bedrijfscultuur van de nieuwe chauffeurs en/of logistieke medewerkers
 • dat een ervaren logistieke medewerker de nieuwe werknemer kennis, kunde, regels en normen persoonlijk bijbrengt
 • dat knelpunten tijdens de inwerkfase van de nieuwe werknemers tijdig worden gesignaleerd en doeltreffend bijgestuurd kunnen worden
 • dat de logistieke medewerkers sneller rendabel zijn

Behalve over vakkennis en werkervaring moeten mentoren ook beschikken over een aantal begeleidingsvaardigheden. Tijdens de opleiding verwerven de deelnemers de nodige inzichten, technieken en vaardigheden. Ze leren niet alleen hoe ze een vertrouwensband met hun nieuwe collega's opbouwen, maar ook hoe duidelijke instructies te geven, objectief te evalueren en eerlijk feedback te geven. Voor het overige is de opleiding praktijkgericht en interactief van opzet. De deelnemers werken actief mee. Theorie komt alleen aan bod als het echt noodzakelijk is.

Ervaren logistieke medewerkers die nieuwe collega's (en/of lerenden in een alternerende opleiding) in het bedrijf willen inwerken, opleiden en begeleiden komen in aanmerking voor deze driedaagse opleiding (telkens van 8u30 tot 16u).

 3 Opleidingsprogramma's

Naast het uitwerken van de opleiding voor werkplekbegeleid(st)ers/mentoren heeft het SFTL ook opleidingsprogramma's ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als checklists bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Deze instrumenten kunnen aangepast worden naargelang wat er binnen jouw bedrijf van toepassing is, en afhankelijk van de competenties waarover de nieuwe medewerker reeds beschikt. De opleidingsprogramma's kan je raadplegen op de pagina.

Logistieke functies

Magazijnmedewerker
Heftruckchauffeur
Reachtruckchauffeur
Stapelaar

Transportniches

Vrachtwagenchauffeur nationale distributie
Vrachtwagenchauffeur geconditioneerd transport (ATP)
Vrachtwagenchauffeur zeecontainer
Vrachtwagenchauffeur bulktransport
Vrachtwagenchauffeur bulktransport met tank
Vrachtwagenchauffeur tanktransport ADR
Vrachtwagenchauffeur autotransport
Vrachtwagenchauffeur motorfietstransport

4.  Inschrijvingen

Let op: het gaat om een interactieve opleiding over communicatietechnieken! Om volwaardig te kunnen deelnemen, is het dus noodzakelijk dat elke deelnemer het Nederlands (spreken, lezen en schrijven) zeer goed machtig is.

Als de SFTL-consulenten de eerste lesdag toch zouden vaststellen dat een deelnemer het Nederlands onvoldoende machtig is, hebben zij het recht om de opleiding van deze deelnemer stop te zetten.

 

Toets op voorhand bij de geselecteerde medewerkers zeker af of zij zich aangesproken voelen om deze rol op zich te nemen. Maximum 3 chauffeurs of 4 logistieke medewerkers van hetzelfde bedrijf kunnen in het open aanbod dezelfde opleidingssessie volgen. De opleiding kan echter ook in house worden georganiseerd indien er voldoende deelnemers zijn. De opleidingsgroep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers. Na de opleiding ontvangen de deelnemers een sectoraal erkend attest.

De opleiding werkplekbegeleid(st)er vrachtwagenchauffeur / mentor logistieke medewerk(st)er wordt gratis aangeboden door het SFTL, inclusief een broodjeslunch. De lonen van de deelnemers worden doorbetaald. De consulenten van het Sociaal Fonds geven de opleiding. Een week voor de opleiding contacteert het SFTL de ingeschreven chauffeurs/logistieke medewerkers om alle praktische zaken te communiceren. Wanneer blijkt dat een reeds ingeschreven deelnemer toch niet zal kunnen deelnemen, wordt gevraagd om het SFTL meteen te verwittigen. De vrijgekomen plaats kan dan nog door een andere geïnteresseerde ingenomen worden. Indien zonder berichtgeving een chauffeur of logistieke medewerker niet deelneemt aan de opleidingssessie waarvoor hij/zij werd ingeschreven en dit zonder geldige reden, kan het bedrijf de 2 volgende opleidingen geen chauffeurs of logistieke medewerkers inschrijven.

Het gewenste inschrijvingsformulier vind je rechts op de pagina.

Indien het formulier niet langer zichtbaar is, betekent dit dat de sessie intussen reeds volzet is. Aarzel dus niet om je medewerker(s) in te schrijven.

Wanneer

Waar

Voor wie

Zaterdagen 1 en 8 juni 2024

Heusden-Zolder

Vrachtwagenchauffeurs

Zaterdagen 12 en 19 oktober 2024

Herentals

Vrachtwagenchauffeurs

Vrijdagen 8, 15 en 22 november 2024

Heverlee

Logistieke medewerkers

 

 

 

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.