Opleidingsbudget

Jaarlijks kennen we jou een opleidingsbudget toe per arbeider die je in dienst hebt. Dit gebruik je voor zowel de interne als de externe opleidingen van je arbeiders. Ook volgend jaar en het jaar daarna kan je het budget van dit jaar nog benutten.

Lees meer

KMO-portefeuille

Dankzij de kmo-portefeuille krijg jij financiële steun voor opleidingen en adviesdiensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Deze moeten wel verstrekt worden door een erkende dienstverlener.

Lees meer

Subsidies ecologisch en veilig transport

Investeer je in ecologische en veiligheidsmaatregelen voor je vrachtwagens van minstens 3,5 ton, dan krijg je daarvoor een subsidie van de Vlaamse overheid. 6 soorten investeringen komen in aanmerking, als je aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer

Contacteer ons

Contact

Heb je een vraag?

FAQ