Individuele beroepsopleiding bij VDAB

Wil je kandidaat-werknemers zelf opleiden voor een vacante functie, dan hebben wij opleidingsprogramma's voor je, op maat van de verschillende transportniches en logistieke functies.

Lees meer

Steunmaatregelen vrachtwagenchauffeurs

Wil je vrachtwagenchauffeurs aanwerven, dan kan je financiële tussenkomsten ontvangen voor hun verplichte basisopleiding, examens en kwalificaties. Deze kan je aanvragen voor zowel arbeiders die al in dienst zijn als arbeiders die pas in dienst treden na het behalen van de benodigde kwalificaties.

Lees meer

Jongeren in logistiek

Door jongeren een deel van hun opleiding op jouw werkvloer te laten volgen, combineer je het beste van 2 werelden: school in combinatie met de echte beroepspraktijk. Duaal leren levert een win-win op voor hen en voor jou!

Lees meer

Kandidaten met een arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem

Mensen met een beperking of gezondheidsprobleem kunnen zich ontwikkelen tot waardevolle werkkrachten. De Vlaamse overheid en VDAB helpen hier met premies voor tewerkstellings-ondersteunende maatregelen en tussenkomst in de loonkosten.

Lees meer

Een vrachtwagen die aangepast werd om mensen met uiteenlopende fysieke beperkingen op te leiden

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) heeft in Groot-Bijgaarden een vrachtwagen voorgesteld die aangepast werd om mensen met uiteenlopende fysieke beperkingen op te leiden. Het STFL, dat het Fonds voor Bestaanszekerheid is van werkgevers en arbeiders uit de sector wegvervoer en logistiek, stelt de vrachtwagen, die de naam Truck 2.0 meekreeg, ter beschikking van opleidingspartners zoals VDAB, FOREM, LOGISCITY.BRUSSELS en het secundair en volwassenenonderwijs.

Lees meer

Inzetten op non-discriminatie

We komen steeds meer in aanraking met verschillende culturen en achtergronden, met als risico dat vooroordelen de kop opsteken. Daarom is er onder meer onze 'intersectorale handleiding non-discriminatiecode'.

Lees meer

Werkbaar werk is een win-win

Soms wandelen medewerkers door hun job, soms lopen ze, en soms moeten ze een sprintje trekken. Maar voortdurend sprinten is niet vol te houden. Werkbaar werk motiveert werknemers, biedt leerkansen en zorgt voor voldoende rust en balans. Het houdt werknemers langer aan boord. Het is een win-win voor werkgevers en werknemers.

Lees meer

De Werkplekarchitecten

Laaggeschoolden, jongeren, mensen met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen en allochtonen hebben heel wat in huis voor de arbeidsmarkt, maar weten die slechts moeizaam te bereiken. De Werkplekarchitecten ondersteunen werkgevers, werkenden en werkzoekenden via coaching en werkplekbegeleiding.

Lees meer

Job- en taalcoaching op de werkvloer voor nieuwe arbeidskrachten

50-plussers, kortgeschoolden, allochtonen… ze hebben het niet makkelijk. Een coach brengt hen dan een juiste werkhouding bij en leert hen te functioneren in een team. Ook worden toepasbare communicatieve vaardigheden aangeleerd.

Lees meer

Contacteer ons

Contact

Heb je een vraag?

FAQ