Premies en financiële tegemoetkomingen arbeiders

Als je geen kopie van de factuur in je bezit hebt, kan je een kopie bij het ITBL aanvragen via e-mail (digitach@itlb.be).

Als je geen kopie van deze kaart kan bemachtigen, kan je ons ook een e-mail van het ITLB bezorgen met vermelding van je naam, het kaartnummer en de geldigheidsperiode (begindatum - einddatum). In de praktijk betekent dit dat het volstaat om een e-mail te sturen naar digitach@itlb.be om de informatie op te vragen.

Dat kan via de loonfiche van de arbeider, via een bankuittreksel van de werkgever (het bedrijf), of via een schriftelijke verklaring ondertekend door de arbeider in kwestie. Het belangrijkste is dat het duidelijk is dat de werkgever (het bedrijf) uiteindelijk deze factuur integraal betaald heeft.

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf. 

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf. 

Premies en financiële tegemoetkomingen bedrijf

Dit kan op voorwaarde dat deze persoon in België tewerkgesteld is als arbeider onder RSZ-categorie 083 - PsC 140.03, en het een duidelijk leesbare en begrijpbare factuur is waarop al de gevraagde gegevens vermeld worden die wij vragen om een tussenkomst te kunnen uitbetalen.

Dit is nog niet mogelijk. Om jouw resterende budget te ontvangen kan je ons steeds bellen of een e-mail sturen naar opleiding@sftl.be met vermelding van je RSZ-nummer.

Dit is niet mogelijk. Het SFTL betaalt enkel de tussenkomst uit aan werkgevers die voor hun arbeiders de opleiding bekostigd hebben.

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf. 

Beide opties zijn mogelijk, maar gelieve slechts één van beide te doen. Je mag je aanvraag mailen naar opleiding@sftl.be óf versturen met de post naar SFTL, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel.

Opleidingen en bijscholingen voor personeel

Dit kan op voorwaarde dat deze persoon in België tewerkgesteld is als arbeider onder RSZ-categorie 083 - PsC 140.03, en het een duidelijk leesbare en begrijpbare factuur is waarop al de gevraagde gegevens vermeld worden die wij vragen om een tussenkomst te kunnen uitbetalen.

Dit is niet mogelijk. Het SFTL betaalt enkel de tussenkomst uit aan werkgevers die voor hun arbeiders de opleiding bekostigd hebben.

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf. 

Beide opties zijn mogelijk, maar gelieve slechts één van beide te doen. Je mag je aanvraag mailen naar opleiding@sftl.be óf versturen met de post naar SFTL, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel.

Steunmaatregelen voor huidig en toekomstig personeel

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf.