Agressie, een overval, een verkeersongeval, inbraak, brand, … het zijn allemaal ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een psychotrauma. Stressreacties kunnen dagen, weken, zelfs maanden aanslepen en slachtoffers ernstig hinderen in hun (professionele) functioneren.

Arbeiders uit de sector transport en logistiek die met schokkende gebeurtenissen geconfronteerd worden tijdens het werk, kunnen voor psychologische begeleiding een beroep doen op de diensten van POBOS. De psychologen en psychotherapeuten van dit adviescentrum voor welzijnszorg in organisaties kunnen dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het SFTL kosteloos geraadpleegd worden. Dit in elk van de 3 landstalen.

Jijzelf, je werknemer of zijn/haar familie kunnen 24 uur op 24 bellen naar het gratis nummer 0800 11 0 11. POBOS noteert tijdens dit gesprek de persoonsgegevens van de arbeider in kwestie, datum en aard van het voorval. Daarna wordt het SFTL gecontacteerd om na te gaan of het een arbeider uit de sector betreft. Na de doorverwijzing van het SFTL stelt POBOS een lokale psycholoog/psychotherapeut aan. Deze hulpverlener maakt met de persoon in kwestie een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek vindt binnen de 3 werkdagen na de hulpaanvraag plaats. Steeds wordt er 1 opvanggesprek voorzien. Als de psycholoog/psychotherapeut het nodig vindt, volgen er nog 2 bijkomende begeleidingsgesprekken.

Alle info over POBOS, de procedure en de voorwaarden kan je nalezen op:

https://www.pobos.be/nl/hulp-nodig/sociaal-fonds-transport-en-logistiek-sftl/

 

Vragen?

02 424 30 80

info@sftl.be

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.