Arbeiders uit de sector transport en logistiek kunnen een beroep doen op de sectorale hospitalisatieverzekering indien zij minstens 6 maanden ononderbroken in dienst zijn bij één of meerdere werkgevers van de sector transport en logistiek (Paritair Comité 140.03 - RSZ-categorie 083). Deze rubriek is enerzijds informatief bedoeld, zodat je op de hoogte bent van het bestaan van deze maatregel en je op jouw beurt je werknemers kan informeren. Onder het luik 'Arbeider', bij het thema 'Hulp en bijstand', kan ook jij meer informatie terugvinden over dit item. Anderzijds heb je als werkgever de plicht om een aantal zaken na te komen bij elke nieuwe aansluiting en bij het verlies van de collectieve hospitalisatieverzekering.

Bij elke nieuwe aanwerving moet de werkgever de arbeider in kwestie informeren over de mogelijkheid tot prefinanciering van de premie voor de individueel voortgezette collectieve ziekteverzekering. Je overhandigt het document Prefinanciering' en de fiche 'AG Care Vision' aan de arbeider die tekent voor ontvangst. Dit schriftelijk bewijs bewaar je. Indien de arbeider nog vragen heeft, kan je steeds verwijzen naar de informatie die geconsulteerd kan worden op de arbeiderspagina, en de erbij vermelde contactgegevens.

Bij verlies van de collectieve hospitalisatieverzekering (pensioen, ontslag, voltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet, faillissement, verlies van statuut van arbeider, …) informeer je de arbeider over de mogelijkheid om de collectieve hospitalisatie voort te zetten en overhandig je het document 'Individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering- deel "werkgever"' en het document Individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering- deel "werknemer". Let op, op dit document duid je aan wanneer de aansluiting eindigt. Dit is de datum van de uitdiensttreding of het begin van tijdskrediet plus 6 maanden.

Ten laatste 30 dagen na het verlies van de collectieve verzekering moet de arbeider geïnformeerd worden over het recht om de verzekering individueel voort te zetten. Dan heeft hij/zij 30 dagen tijd om dit aan te vragen. Deze termijn kan nog eens 30 dagen verlengd worden mits hij/zij AG Insurance hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengt.

Vragen?

- Verzekeringskantoor Van Dessel:

hospitalisatie@vandessel.be - 03 482 15 30

- SFTL:

hospitalisatie@sftl.be - 02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.