Europ Assistance biedt bijstand aan chauffeurs en begeleiders van bedrijfsvoertuigen die werkzaam zijn in de sector transport en logistiek. Deze bijstand geldt enkel voor arbeiders van de ondernemingen die behoren tot RSZ-categorie 083.

De chauffeur, de begeleider en het dienstvoertuig zijn 24u/24 beschermd tijdens de dienstverplaatsingen. De bescherming geldt in België zodra het voertuig zich op meer dan 10 kilometer van de onderneming bevindt. Ook Europa valt onder het bijstandscontract, met uitzondering van de landen die in staat van (burger)oorlog zijn en waar het vrij verkeer van personen niet toegelaten is.

Op welke bijstand kunnen chauffeurs en begeleiders rekenen? Er zijn 4 mogelijkheden:

 1. Wanneer de chauffeur ziek of gewond is:
 • wordt men na afloop van de medische behandeling vervoerd en begeleid naar de verblijfplaats of naar een ziekenhuis in het land van de verblijfplaats
 • worden de reiskosten betaald van een familielid dat in het ziekenhuis op bezoek komt
 • worden de medische kosten in het buitenland terugbetaald tot maximum 5.000 euro
 • wordt een chauffeur gestuurd om de vrachtwagen terug te brengen
 1. Wanneer er problemen zijn tijdens een dienstverplaatsing:
 • wordt bijstand verleend bij verlies of diefstal van werkdocumenten of persoonlijke voorwerpen
 • wordt bijstand verleend bij gerechtelijke vervolging in het buitenland
 • kan men een beroep doen op een tolk
 • wordt bij een ziekenhuisopname van de echtgeno(o)t(e) of het kind of bij het overlijden van een naast familielid in België, een vervroegde terugreis georganiseerd en betaald
 • kunnen dringende boodschappen naar België worden gestuurd
 1. Wanneer de vrachtwagen defect is of betrokken bij een ongeval:
 • wordt het defect ter plaatse verholpen of wordt de vrachtwagen naar een gespecialiseerde garage gesleept
 • komt een technicus ter plaatse of worden onderdelen opgestuurd
 • wordt de terugreis van de chauffeur/begeleider geregeld indien de herstelling langer dan 2 dagen duurt in België of 5 dagen in het buitenland
 • wordt de verzekerde vrachtwagen vervoerd of gerepatrieerd

Let op: alle technische prestaties worden door Europ Assistance georganiseerd in overleg met het transportbedrijf. De kosten blijven ten laste van het bedrijf van de arbeider.

 1. Wanneer de chauffeur dringend nood heeft aan contant geld:
 • dan kan Europ Assistance het benodigde bedrag voorschieten, bijvoorbeeld om een boete te betalen of om te tanken als de tankkaart defect is

Let op: Europ Assistance rekent de kosten van deze dienstverlening door aan het transportbedrijf. 

Een chauffeur die om professionele redenen in het buitenland vertoeft en in het ziekenhuis wordt opgenomen, contacteert zeker Europ Assistance: +32 (0)2/533.77.77. Het contractnummer van het bijstandscontract is 7200000815. Dit nummer moet men altijd vermelden bij de aanvraag tot bijstand. Ook het RSZ-nummer van het bedrijf zal gevraagd worden.

De algemene voorwaarden van het bijstandscontract kunnen hier geraadpleegd worden.

De laatste aanpassingen van de algemene voorwaarden vinden jullie hier.  

Vragen?

02 424 30 80

hospitalisatie@sftl.be

 

Vragen? Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.