Naar aanleiding van de Brexit is vanaf 1 oktober 2021 een internationaal paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te rijden.

De werkgever is gehouden de reële aanschafkost van het internationaal paspoort integraal op zich te nemen voor chauffeurs die op het Verenigd Koninkrijk rijden.

Het SFTL voorziet een tussenkomst in de kosten voor een internationaal paspoort voor arbeiders, die voor het uitoefenen van hun beroep, naar het Verenigd Koninkrijk moeten rijden. Deze arbeiders moeten ingeschreven zijn in de RSZ-categorie 083 van de sector transport en logistiek.

Deze tussenkomst kan aangevraagd worden voor internationale paspoorten aangekocht in 2022. 

Het SFTL komt tussen voor een maximaal forfaitair bedrag van €50 per arbeider.

Deze tussenkomst kan 1 maal per 7 jaar aangevraagd worden.

De werkgever moet op eer verklaren dat de arbeiders, voor wie hij een tussenkomst aanvraagt, naar het Verenigd Koninkrijk moeten rijden voor de uitoefening van hun beroep.

De chauffeur dient het aanvraagformulier, op de aangegeven plaats, te ondertekenen ter bevestiging dat de integrale kost van het paspoort door de werkgever aan hem werd terugbetaald.

De tussenkomst kan u aanvragen met het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst internationaal paspoort'.

Bij dit formulier moeten volgende bewijsstukken toegevoegd worden:

  • kopie van het paspoort
  • voor een recent in dienst getreden arbeider, een kopie van zijn/haar eerste loonfiche

Het SFTL kan achteraf, ter staving, nog extra bewijsstukken opvragen.

Het volledig ingevulde en ondertekende -formulier met bewijsstukken wordt opgestuurd naar het SFTL. De aanvraag wordt bij het SFTL ingediend binnen de 3 maanden na de aankoop van het internationaal paspoort.

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

Vragen?

02 424 30 80

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.