1. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode
 2. Vreemde vragen
 3. Ediv-tool

1. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine, … . We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Toch steken vooroordelen en stereotypen nog al te vaak de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.

De sector transport en logistiek onderschrijft het belang van non-discriminatie op de werkvloer. Het SFTL ontwikkelde daarom samen met andere sectororganisaties de 'intersectorale handleiding non-discriminatiecode'. Dit instrument helpt jouw bedrijf op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode.

Om diversiteit te bevorderen zijn tal van acties mogelijk:

 • uitbreiding van wervingskanalen
 • wegwerken van drempels in de sollicitatieprocedure
 • opstellen van een onthaalbrochure en/of checklist onthaal
 • opleiden en inzetten van objectieve werkplekbegeleiders voor kandidaat-chauffeurs en in het magazijn
 • visualiseren van werkvoorschriften en veiligheidsmaatregelen
 • ontwikkelen en invoeren van een competentiebeleid
 • training voor leidinggevenden in het aansturen van diverse teams
 • ….

Deze acties bieden je de mogelijkheid om:

 • vacatures sneller ingevuld te krijgen
 • nieuwe talenten te ontdekken
 • je huidige medewerkers te motiveren
 • de waarden van je bedrijf te versterken

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

 

2. Vreemde vragen

De diversiteit binnen bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratie-achtergrond. Werkgevers stellen zich allerlei vragen. Vreemde vragen, waarop de website 'vreemde vragen' een antwoord biedt. De site bevat hapklare informatie over rekrutering, taal en culturele verschillen, waarmee je binnen jouw onderneming aan de slag kan.

3. Ediv-tool

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, ontwikkelde een gratis online-opleiding over de anti-discriminatiewetgeving. Aan de hand van concrete situaties kan je leren wat de regels rond non-discriminatie in de praktijk betekenen.

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • mag je een goede werknemer van buitenlandse afstamming binnen de firma een andere functie geven, omdat klanten deze persoon niet graag zien komen?
 • als je een werknemer wenst aan te werven die in aanmerking komt voor een kostenreductie in het kader van welbepaalde banenplannen, moet je dit dan ook expliciet in de vacature vermelden?
 • wat moet je doen wanneer een medewerker bij de preventieadviseur een klacht indient tegen een andere collega wegens pesterijen, intimidatie en racisme?

Jij en je personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en werknemersafgevaardigden kunnen deze opleiding gratis volgen en raadplegen. De onderwerpen rekrutering, selectie, team-management, vorming, promotie en ontslag worden uitgediept. Je krijgt nuttige tips waarmee je in de praktijk aan de slag kan gaan. De online-tool kan hier geraadpleegd worden.