1. Dag van Inclusie
 2. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode
 3. Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel
 4. Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel
 5. Goed werk heeft geen gender, maar mensen wel
 6. Ediv-tool

1. Dag van Inclusie

Werkgevers ondervinden elke dag hoe moeilijk het is om in een krappe arbeidsmarkt mensen aan te werven en aan hun onderneming te binden. Daarom organiseerden de SERV, 32 sectorfondsen, het Sterpunt Inclusief Ondernemen en Hands-on Inclusion op 10 oktober 2022 een Dag van Inclusie. 150 werkgevers en HR-medewerkers kregen er handvaten mee om met inclusie aan de slag te gaan. Op het einde van de dag werd schilder- en decoratiebedrijf Zenner bekroond met de Inclusieve Onderneming Award 2022 uit handen van minister van Werk Jo Brouns.

De deelnemers werden verder op weg gezet via workshops om te leren hoe je in een onderneming die principes kan inbedden in de organisatie van het werk. Hoe gebruik je die principes bij aanwerving, duurzame tewerkstelling en jobdesign? En welke aandachtspunten hou je voor ogen bij de tewerkstelling van vluchtelingen of medewerkers met een beperking? Antwoorden op deze vragen en partners die je kunnen ondersteunen in de transitie naar inclusief ondernemen vind je terug via www.dagvaninclusie.be.

2. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine, … . We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Toch steken vooroordelen en stereotypen nog al te vaak de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.

De sector transport en logistiek onderschrijft het belang van non-discriminatie op de werkvloer. Het SFTL ontwikkelde daarom samen met andere sectororganisaties de 'intersectorale handleiding non-discriminatiecode'. Dit instrument helpt jouw bedrijf op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode.

Om diversiteit te bevorderen zijn tal van acties mogelijk:

 • uitbreiding van wervingskanalen
 • wegwerken van drempels in de sollicitatieprocedure
 • opstellen van een onthaalbrochure en/of checklist onthaal
 • opleiden en inzetten van objectieve werkplekbegeleiders voor kandidaat-chauffeurs en in het magazijn
 • visualiseren van werkvoorschriften en veiligheidsmaatregelen
 • ontwikkelen en invoeren van een competentiebeleid
 • training voor leidinggevenden in het aansturen van diverse teams
 • ….

Deze acties bieden je de mogelijkheid om:

 • vacatures sneller ingevuld te krijgen
 • nieuwe talenten te ontdekken
 • je huidige medewerkers te motiveren
 • de waarden van je bedrijf te versterken

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

 

3. Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op onze arbeidsmarkt. Dat maakt dat de capaciteiten van een grote groep mensen onderbenut blijven. Bedrijven die deze talenten wel aanboren, nemen een voorsprong op de rest. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren een videoteaser en de fiche 'Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel'. In deze fiche komen de voordelen van het werken met een divers samengesteld personeelsbestand aan bod, en worden er tips met betrekking tot aanwerving, taalondersteuning en duurzame tewerkstelling gegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Verschillende externe partners bieden bijkomende ondersteuning aan.

4. Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel

We moeten met z'n allen langer aan de slag, maar toch ervaren 50-plussers tal van drempels op de arbeidsmarkt. Nochtans, wie inzet op de sterktes van 50-plussers weet hen geëngageerd en gemotiveerd te houden en plukt daar vervolgens de vruchten van. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren een videoteaser en de fiche 'Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel'. In deze fiche wordt de meerwaarde van 50-plussers voor jouw organisatie benadrukt en worden er tips met betrekking tot aanwerving een duurzame tewerkstelling gegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Verschillende externe partners bieden bijkomende ondersteuning aan.

5. Goed werk heeft geen gender, maar mensen wel

Vlaanderen is internationaal een voorloper wanneer het aankomt op rechten voor LGBTI+ personen. Toch wordt er bij aanwerving en op het werk discriminatie ervaren. Dit zorgt er mee voor dat de seksuele en/of genderidentiteit verborgen wordt. Toch is het erg belangrijk dat LGBTI+ personen op hun werkplek open kunnen zijn over hun seksuele en/of genderidentiteit. Het zorgt er immers voor dat hun tevredenheid op het werk stijgt, dat ze beter presteren, een grotere betrokkenheid ervaren en hun welzijn verbetert. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren de fiche 'Goed werk heeft geen gender, maar mensen wel'. In deze fiche wordt de meerwaarde van een inclusief genderbeleid door jouw organisatie benadrukt en worden er tips en snelle stappen meegegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Externe partner KLIQ biedt bijkomende ondersteuning aan.

6. Ediv-tool

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, ontwikkelde een gratis online-opleiding over de anti-discriminatiewetgeving. Aan de hand van concrete situaties kan je leren wat de regels rond non-discriminatie in de praktijk betekenen.

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • mag je een goede werknemer van buitenlandse afstamming binnen de firma een andere functie geven, omdat klanten deze persoon niet graag zien komen?
 • als je een werknemer wenst aan te werven die in aanmerking komt voor een kostenreductie in het kader van welbepaalde banenplannen, moet je dit dan ook expliciet in de vacature vermelden?
 • wat moet je doen wanneer een medewerker bij de preventieadviseur een klacht indient tegen een andere collega wegens pesterijen, intimidatie en racisme?

Jij en je personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en werknemersafgevaardigden kunnen deze opleiding gratis volgen en raadplegen. De onderwerpen rekrutering, selectie, team-management, vorming, promotie en ontslag worden uitgediept. Je krijgt nuttige tips waarmee je in de praktijk aan de slag kan gaan. De online-tool kan hier geraadpleegd worden.