Het SFTL biedt werkgevers een tussenkomst in de aankoop van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf. Dit aanbod geldt enkel voor arbeiders van de sector transport en logistiek behorende tot RSZ-categorie 083. Deze tussenkomst wordt slechts éénmaal per geldigheidsperiode van 5 jaar betaald. Je dient de volledige aankoopkost inclusief btw voor jouw rekening te nemen en de terugbetaling bij het SFTL aan te vragen.

Voor bestuurderskaarten die in België uitgereikt zijn, bedraagt de tussenkomst 53,72 euro. Voor bestuurderskaarten die in het buitenland uitgereikt zijn, bedraagt de tussenkomst maximaal 65 euro. Indien de factuur op naam van de chauffeur en niet op naam van het bedrijf staat, kan het bedrijf de btw niet recupereren. Je vult het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst bestuurderskaart voor digitale tachograaf' volledig in, ondertekent het en stuurt het op naar het SFTL. Het SFTL ontvangt het ingevulde formulier binnen een periode van 3 jaar vanaf de geldigheidsdatum van de bestuurderskaart.

Volgende bewijsstukken worden bij het aanvraagformulier gevoegd:

  • een kopie van de bestuurderskaart
  • een kopie van de factuur van de kaart op naam van het bedrijf
  • wanneer de factuur op naam van de arbeider staat: een bewijs van terugbetaling van de volledige kost van de kaart
  • voor recent in dienst getreden arbeiders: een kopie van de eerste loonfiche

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

FAQ detail

A:

Dat kan via de loonfiche van de arbeider, via een bankuittreksel van de werkgever (het bedrijf), of via een schriftelijke verklaring ondertekend door de arbeider in kwestie. Het belangrijkste is dat het duidelijk is dat de werkgever (het bedrijf) uiteindelijk deze factuur integraal betaald heeft.

A:

Als je geen kopie van deze kaart kan bemachtigen, kan je ons ook een e-mail van het ITLB bezorgen met vermelding van je naam, het kaartnummer en de geldigheidsperiode (begindatum - einddatum). In de praktijk betekent dit dat het volstaat om een e-mail te sturen naar digitach@itlb.be om de informatie op te vragen.

A:

Als je geen kopie van de factuur in je bezit hebt, kan je een kopie bij het ITBL aanvragen via e-mail (digitach@itlb.be).

A:

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf.