In 62% van de bedrijven werken werknemers met financiƫle problemen, door structurele armoede, scheiding, ziekte of inkomensverlies van een partner. Dat vertaalt zich vaak in problematische afwezigheden en chronische stress. Met een armoedebewust HR-beleid maken bedrijven duurzame tewerkstelling mogelijk voor medewerkers in armoede.

Het SFTL verspreidt samen met tal van andere sectoren de fiche 'armoedebewust HR-beleid'. Hierin zijn inzichten in deze problematiek en praktische tips terug te vinden.

Om te weten te komen of er een armoederisico op de werkvloer is, kan je de signalenkaart invullen. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede ontwikkelde een traject dat bedrijven ondersteunt bij de implementatie van een armoedebewust HR-beleid. Meer info kan je terugvinden op hun website of via mail.

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.