1. Standaard maatregel
 2. Vraag een werkbaarheidscheque aan als steunmiddel om in te zetten op werkbaar werk

1. Standaard maatregel

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor jij als ondernemer in Vlaanderen financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. De maatregel kan enkel gebruikt worden door kmo's waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Vlaanderen.

2 mogelijke kosten komen in aanmerking:

 • de kost van opleidingen die jouw arbeiders volgen, zoals bijvoorbeeld een code 95-opleiding voor chauffeurs of een heftruckopleiding voor logistieke arbeiders
 • de kost van advies waarop je beroep doet om de werking van jouw onderneming te verbeteren, zoals bijvoorbeeld schriftelijke aanbevelingen met betrekking tot je personeelsbeleid

Let op: Het gaat hier enkel over de kost van een externe opleiding of een extern advies, en de opleiding of het advies moet gegeven worden door een voor de KMO-portefeuille door Vlaanderen erkende dienstverlener.

Wanneer je een kleine onderneming hebt, betaal je 70% van de opleidingskost en de overige 30% kan via de subsidie van de KMO-portefeuille bekostigd worden. De tussenkomst bedraagt jaarlijks maximum 7.500 euro.

Wanneer je een middelgrote onderneming hebt, betaal je 80% van de opleidingskost en de overige 20% kan via de subsidie van de KMO-portefeuille bekostigd worden. De tussenkomst bedraagt jaarlijks maximum 7.500 euro.

Voor de groottebepaling van de onderneming wordt de Europese KMO-definitie gehanteerd. Op basis van de gegevens uit de Vlaamse Kruispuntendatabank Ondernemingen (VKBO) wordt bepaald of jouw onderneming een kleine of middelgrote onderneming is.

criteria KMO

werknemers

omzet of balanstotaal

kleine onderneming

< 50 VTE

max. € 10.000.000 of € 10.000.000

middelgrote onderneming

< 250 VTE

max. € 50.000.000 of € 43.000.000

Je vraagt de subsidie aan:

 • stap 1: je registreert je onderneming en de verantwoordelijke contactpersoon via de website van de KMO-portefeuille
 • stap 2: je schrijft je arbeiders in voor een opleiding bij een voor de KMO-portefeuille erkend opleidingsinstituut, of je doet een beroep op advies van een voor de KMO-portefeuille erkende dienstverlener
 • stap 3: je vraagt je subsidie aan via de website van de KMO-portefeuille
  Let op: je moet dit uiterlijk binnen de 14 dagen na de start van de opleiding of de steunaanvraag gedaan hebben.
 • stap 4: je stort je eigen aandeel
  Let op: je moet dit uiterlijk binnen de 30 dagen na de aanvraag van de subsidie gedaan hebben.
 • stap 5: je werknemers volgen de opleiding / je hebt het advies gekregen
 • stap 6: je betaalt na ontvangst van de factuur online via de KMO-portefeuille

2. Vraag een werkbaarheidscheque aan als steunmiddel om in te zetten op werkbaar werkt

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer ‘goesting’ aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Sinds 2019 kan je een werkbaarheidscheque en een verhoging van de kmo-portefeuille aanvragen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. De Vlaamse regering besliste om de maatregelen van de werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille te verlengen tot en met 31 december 2021.

Waarvoor kan je een werkbaarheidscheque aanvragen?

Het gebruik van de cheque werd naar aanleiding van de coronacrisis sterk uitgebreid. Je kon de werkbaarheidscheque al gebruiken voor begeleiding bij een meting/scan of een actieplan werkbaar werk, begeleiding of opleidingen rond werkbaar werk. Maar sinds kort kan je de werkbaarheidscheque inzetten voor veel meer. Je kan ze gebruiken voor advies, begeleiding of opleidingen rond werkbaar werk en dit natuurlijk steeds met aandacht voor het psychosociaal welzijn van jouw medewerkers.

Een werkbaarheidscheque kan je inzetten om jouw organisatie te organiseren rond een nieuwe werkwijze naar aanleiding van de coronacrisis. En je kan er een duurzaam telewerkbeleid mee opzetten.

Praktisch

Op de website van Vlaanderen vind je alle details en een korte animatiefilm over de werkbaarheidscheque terug. Wij organiseerden een uitgebreide infosessie op 2 maart die je hier kan herbekijken.

Een werkbaarheidscheque aanvragen kan eenvoudig via de website. Om je hierbij te helpen kan je instructiefilmpjes bekijken of de handleiding raadplegen.

Gebruik de werkbaarheidscheque nu ook voor het opzetten van jouw telewerkbeleid

Je kon de werkbaarheidscheque al gebruiken voor een meting/scan, begeleiding of opleidingen rond werkbaar werk. Maar sinds kort kan je de werkbaarheidscheque inzetten voor veel meer.

Pas de werking van jouw organisatie aan aan de uitdagingen die deze coronacrisis meebrengt, zet een duurzaam telewerkbeleid op of vraag advies of begeleiding aan rond het psychosociaal welzijn van jouw medewerkers.

Je vindt alle informatie terug op de website van Vlaanderen. (of verwijzen naar het artikel van hierboven)

Een werkbaarheidscheque aanvragen kan eenvoudig via de website. Om je hierbij te helpen kan je instructiefilmpjes bekijken of de handleiding raadplegen.

 

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.