Aandacht :

Vanaf 1/1/2023 kunnen aanvragen pas uitbetaald worden nadat wij in het bezit zijn van de DMFA-gegevens van het kwartaal waarin de opleiding heeft plaatsgevonden.

Het is dus niet onmogelijk dat er verschillende maanden kunnen liggen tussen het indienen van uw aanvraag en het uitbetalen ervan.

Het SFTL voorziet een tussenkomst voor ADR-opleidingen wanneer deze gevolgd worden door personeel dat als arbeider ingeschreven is in de RSZ-categorie 083 van de sector transport en logistiek. Meer bepaald gaat het hier over het personeel dat over een wettelijk ADR-attest moet beschikken om zijn/haar functie te kunnen uitoefenen.

Het SFTL komt tussen voor een maximaal forfaitair bedrag per opleidingsmodule. Als het totale factuurbedrag van de opleiding(en) lager is dan de maximale forfaitaire tussenkomst, wordt de tussenkomst beperkt tot dit factuurbedrag. De maximale forfaitaire tussenkomst voor de ADR-opleidingsmodules bedraagt:

 • initiële basisopleiding colli categorie I: 134 euro
 • initiële opleiding tanks categorie II: 81 euro
 • ontplofbare stoffen categorie III: 153 euro
 • nucleair transport: 153 euro
 • bijscholing basis colli categorie I: 97 euro
 • bijscholing tanks (+colli) categorie I + II: 177 euro
 • bijscholing ontplofbare stoffen categorie III: 153 euro
 • bijscholing nucleair transport: 107 euro
 • tussenkomst voor examens: 54,67 euro
 • tussenkomst voor herexamens: 25,27 euro

Op de websites van Mobiliteit in Vlaanderen, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en het Waals Gewest lees je alles over de opleiding van chauffeurs en vind je de lijst met erkende opleidingsverstrekkers terug.

Bij het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst ADR-opleiding' moeten volgende bewijsstukken toegevoegd worden:

 • de factuur van de opleidingen
 • de factuur van de (her)examen(s) waarop de namen van de betrokken arbeiders vermeld staan
 • voor een recent in dienst getreden arbeider, een kopie van zijn/haar eerste loonfiche

Het volledig ingevulde en ondertekende ADR-formulier met bewijsstukken wordt opgestuurd naar het SFTL. De aanvraag wordt bij het SFTL ingediend binnen een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de laatste opleidings- of examendag.

Voor arbeiders ingeschreven in RSZ-categorie 083 die niet over een wettelijk ADR-attest moeten beschikken, kan het algemene opleidingsbudget worden gebruikt. Voor deze arbeiders kan het een meerwaarde zijn om op de hoogte te zijn van de ADR-regelgeving, bijvoorbeeld logistieke arbeiders of zelfs vrachtwagenchauffeurs die tussentijds een niet-verplichte bijscholing volgen. Over het opleidingsbudget kan je onder de rubriek 'Premies en financiële tegemoetkomingen bedrijf' meer informatie terugvinden.

Je stuurt het ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: opleiding@sftl.be

 

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

FAQ detail

A:

Dit is niet mogelijk. Het SFTL betaalt enkel de tussenkomst uit aan werkgevers die voor hun arbeiders de opleiding bekostigd hebben.

A:

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf. 

A:

Dit kan op voorwaarde dat deze persoon in België tewerkgesteld is als arbeider onder RSZ-categorie 083 - PsC 140.03, en het een duidelijk leesbare en begrijpbare factuur is waarop al de gevraagde gegevens vermeld worden die wij vragen om een tussenkomst te kunnen uitbetalen.

A:

Beide opties zijn mogelijk, maar gelieve slechts één van beide te doen. Je mag je aanvraag mailen naar opleiding@sftl.be óf versturen met de post naar SFTL, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel.