Aandacht :

Vanaf 1/1/2023 kunnen aanvragen pas uitbetaald worden nadat wij in het bezit zijn van de DMFA-gegevens van het kwartaal waarin het rijbewijs behaald was.

Het is dus niet onmogelijk dat er verschillende maanden kunnen liggen tussen het indienen van uw aanvraag en het uitbetalen ervan.

Werkgevers uit de sector transport en logistiek kunnen een financiële tussenkomst ontvangen voor de onkosten van de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool voor het rijbewijs C en/of CE, voor de wettelijke examens en/of voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C. De werkgever kan deze financiële tussenkomst aanvragen voor zowel arbeiders die al in dienst zijn als voor arbeiders die pas in dienst treden na het behalen van hun rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C. Ook voor de opleidingskosten van een bij de VDAB, FOREM, ACTIRIS, Bruxelles Formation of ADG ingeschreven werkzoekende in het kader van een IBO, PFI, FPI(-E) of IBU, kan een financiële tussenkomst bekomen worden.

Let op: Alleen arbeiders die zijn aangegeven onder RSZ-categorie 083 en ingeschreven werkzoekenden komen in aanmerking.

De financiële tussenkomsten zijn cumuleerbaar:

Voor rijbewijzen behaald tot 31/12/2021:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.200 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

Voor rijbewijzen behaald tussen 01/01/2022 en 31/12/2023:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.725 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro

Voor rijbewijzen behaald vanaf 01/01/2024:

 • voor de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool en de wettelijke examens voor het behalen van een rijbewijs C: maximum 1.725 euro
 • voor het behalen van een rijbewijs CE: maximum 1.500 euro
 • voor het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C: maximum 500 euro
 • Voor rijbewijzen, behaald via het system van de vrije begeleiding, kan de werkgever een tussenkomst vanwege het SFTL bekomen, onder volgende voorwaarden: de begeleider(s) volgen de éénmalige, 2- daagse opleiding voor begeleiders vrije begeleiding van het SFTL.

 

De werkgever kan de financiële tussenkomst verkrijgen op voorwaarde dat:

 • hij op de dag van de aanvraag, minstens 1 jaar tot de rsz-categorie 083 behoort  en dat de betrokken werknemer, voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, minimaal 1 dag in dienst en aangegeven is onder de rsz-categorie 083.

OF

hij op de dag van de aanvraag minder dan 1 jaar tot de rsz-categorie 083 behoort en dat de betrokken werknemer, voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, minimaal 6 maand aangegeven blijft onder de rsz-categorie 083. 

 • hij de volledige kost heeft gedragen en hiervan een bewijs kan leveren
 • de chauffeur uiterlijk 6 maanden na het behalen van het rijbewijs als arbeider in dienst kwam bij een bedrijf uit de sector

Let op: Indien de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk van de betrokken arbeider(s) terugvordert, zal de financiële tussenkomst van de werkgever door het SFTL ook teruggevorderd worden.

De werkgever dient de financiële tussenkomst aan te vragen bij het SFTL via het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst opleidingskost rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie'. Bij deze aanvraag moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

 • een kopie van de factuur voor de opleiding(en) en examenretributie
 • een recto verso kopie van het nieuwe rijbewijs
 • voor een recent in dienst getreden arbeider, een kopie van de eerste loonfiche

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bewijsstukken wordt opgestuurd naar het SFTL. Deze aanvraag wordt bij het SFTL ingediend ten laatste 3 jaar na de afleveringsdatum, vermeld op het rijbewijs.

Je stuurt het ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: opleiding@sftl.be

 

Vragen?

Tel: 02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.