Cao 104 verplicht elke onderneming met meer dan 20 werknemers om een werkgelegenheidsplan op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Dit plan bevat de maatregelen die de onderneming neemt om dit doel te realiseren. Je kan kiezen: ofwel stel je jaarlijks een plan op ofwel stel je een plan op met maatregelen die over meerdere jaren lopen. Waaraan moeten de maatregelen koppelen? Actiegebieden die bij cao zeker in aanmerking komen zijn:

 • de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers
 • de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, incluis de toegang tot opleidingen
 • de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming
 • de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die aangepast is aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer
 • de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden
 • de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven
 • de systemen van erkenning van verworven competenties

Maatregelen kunnen koppelen aan één of meerdere actiegebieden.

Meer info over cao 104 en een model van werkgelegenheidsplan vind je op deze website.

Mogelijke pistes om jouw werkgelegenheidsplan mee in te vullen zijn:

- Met betrekking tot de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers:

 • Het implementeren van een non-discriminatiebeleid in termen van leeftijd waarbij verduidelijkt wordt dat jouw vacatures openstaan voor zowel -45-jarigen als +45-jarigen, zodat ook de tewerkstelling van het aantal +45-jarigen op peil blijft. De intersectorale handleiding non-discriminatiecode kan je hierbij helpen.

- Met betrekking tot de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, inclusief de toegang tot opleidingen:

 • De toegang tot wettelijk verplichte opleidingen zoals die voor de code 95. Daarbij kan je aangeven dat je bij de keuze van opleidingen rekening houdt met specifieke noden van +45-jarigen en welbepaalde opleidingen daarom vooral aan +45-jarigen aanbiedt. Bijvoorbeeld opleidingen m.b.t. ergonomie, omgaan met stress en het correct gebruik van de digitale tachograaf.
 • De toegang tot wettelijk niet verplichte opleidingen zoals de opleiding werkplekbegeleiding van het SFTL. Meer info hierover vind je onder de rubriek 'Opleidingen en bijscholingen voor personeel'.

- Met betrekking tot de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming: 

 • Het stelselmatig implementeren van loopbaangesprekken.
 • Het uittekenen van een groeipad m.b.t. de ontwikkeling van competenties. In het kader van het ESF-project 'Werk maken van langer werken' ontwikkelde het SFTL mee 3 instrumenten die je hierbij kunnen helpen. Meer info vind je op: http://www.langer-werken.be.

- Met betrekking tot de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die aangepast is aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer:

 • Het inzetten van werknemers als werkplekbegeleid(st)er en als mentor in het kader van duaal leren logistiek. Zowel wanneer de werknemer dan volledig gemuteerd wordt van chauffeur/logistieke arbeider naar werkplekbegeleider/mentor als wanneer de functie van werkplekbegeleid(st)er/mentor wordt toegevoegd aan de functie van chauffeur/logistieke arbeider. Meer info over de opleiding tot mentor in het kader van duaal leren logistiek kan je terugvinden onder de rubriek 'Steunmaatregelen voor huidig en toekomstig personeel'.
 • Het inzetten op interne job-mobiliteit zoals een chauffeur die omgeschoold wordt naar een andere, fysiek minder belastende functie binnen het bedrijf. Hier kunnen ook pistes onder vallen zoals geen nachtprestaties en/of minder fysiek belastende ritten voor oudere chauffeurs.

- Met betrekking tot de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven:

 • Het kenbaar maken van de mogelijkheid om psychologische begeleiding te krijgen na traumatische gebeurtenissen. Je vindt meer info hieronder onder de rubriek 'Praktische ondersteuning personeelszaken'.
 • Het investeren in artikelen die ergonomisch werk bevorderen. Sommige van deze artikelen komen in aanmerking voor de Vlaamse subsidies voor ecologisch en veilig transport. Bijvoorbeeld een ergonomische chauffeursstoel, een alcoholslot en een elektrisch transpallet.
 • Het bezorgen aan en kennis laten nemen door de werknemers van de infofolder 'ergonomische tips voor vrachtwagenchauffeurs'. Je vindt deze folder bij 'Tools voor vrachtwagenchauffeurs'.
 • Het bezorgen aan en kennis laten nemen door de werknemers van de infofolder 'Toxische gassen, laat je niet verrassen!'. Je vindt deze folder op: http://www.toxischegassen.be.
 • In de planning rekening houden met de voorziene en structurele files om stressbeperking bij chauffeurs te bevorderen.
 • Bij de keuze van opleidingen voor de code 95 inzetten op opleidingen over omgaan met klanten en omgaan met agressie ter preventie van stress.

- Met betrekking tot de systemen van erkenning van verworven competenties:

 • Het stimuleren van werknemers om een Vlaams Ervaringsbewijs Heftruckchauffeur en/of Reachtruckchauffeur te behalen. Meer info vind je op: https://www.vdab.be/ervaringsbewijs.

Op zoek naar extra inspiratiebronnen en hulpmiddelen? Je kan een beroep doen op:

Heb je nood aan een gespecialiseerde organisatie om je bij de realisatie van je plan te ondersteunen? Dan kan je terecht bij de Werkplekarchitecten, een netwerk van organisaties over heel Vlaanderen die je kunnen begeleiden. Het SFTL sloot met de Werkplekarchitecten een samenwerkingsakkoord af. Meer info over de steun die zij kunnen bieden vind je onder de rubriek 'Steunmaatregelen voor huidig en toekomstig personeel'.

 

Vragen? Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

Gerelateerde items