De opvolgtool voor gegevensregistratie en databeheer

Onze gratis opvolgtool is het eenvoudige, laagdrempelige en gebruiksvriendelijke instrument waarmee je ervoor zorgt dat je werknemers in orde zijn - en blijven - met de talloze geldende wetten, regels en verplichtingen. Daarnaast heeft deze tool ook betrekking tot het bedrijf en het wagenpark.

Lees meer

Hospitalisatieverzekering AG Insurance

Zijn je werknemers tenminste 6 maanden ononderbroken werkzaam in de sector transport en logistiek, dan kunnen ze een beroep doen op de sectorale hospitalisatieverzekering. Maar daar komen voor jou als werkgever ook een aantal verplichtingen bij kijken.

Lees meer

Sectoraal aanvullend pensioenplan

ln België heb je het wettelijk pensioen, de aanvullende pensioenstelsels, en de individuele pensioenopbouw: de 3 "pensioenpijlers". Voor alle arbeiders van onze sector is er een aanvullend sectoraal pensioenplan dat door het SFTL wordt ingericht en beheerd door Pensio TL.

Lees meer

Psychologische begeleiding bij traumatische gebeurtenissen

Worden jouw mensen geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen of incidenten tijdens het werk, dan kunnen ze voor psychologische begeleiding terecht bij de psychologen en psychotherapeuten POBOS. Geheel gratis en de klok rond.

Lees meer

Een preventief alcohol- en drugbeleid binnen de onderneming

Wil je maatregelen nemen voor een doeltreffend alcohol- en drugsbeleid binnen je onderneming, dan kan het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) je daarbij helpen met advies, coaching, opleidingen én juridische informatie.

Lees meer

Cao 104 - Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Met meer dan 20 werknemers in dienst moet je een werkgelegenheidsplan opstellen, om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Je moet je maatregelen kunnen koppelen aan één of meerdere actiegebieden.

Lees meer

Armoedebewust HR-beleid

Met een armoedebewust HR-beleid maken bedrijven duurzame tewerkstelling mogelijk voor medewerkers in armoede. Ze krijgen er meer gemotiveerde medewerkers voor in de plaats.

Lees meer

Bijstand tijdens professionele verplaatsingen

Raakt een van je chauffeurs ziek of gewond of zijn er problemen tijdens een dienstverplaatsing? Wees overal op voorzien met de Europ Assistance bijstand voor chauffeurs en begeleiders van bedrijfsvoertuigen.

Lees meer

Functieclassificaties rijdend en niet-rijdend personeel

Met betrekking tot de functieclassificatie voor het rijdend personeel werd er een tool ontwikkeld zodat geïnteresseerden de scoretabel zelf kunnen testen en gebruiken: www.funct14003.be. De paritaire commissie beveelt het volgende aan: “Liever vroeger dan laat, maar zeker vóór het einde van het jaar (2022) dient elke werkgever een overleg-moment te voorzien met de werknemer (en/of de overlegorganen in de onderneming) om de differentiërende criteria te overlopen en aldus de klasse van de functie te bepalen.” De resultaten zijn indicatief. De uiteindelijke functieclassificatie gebeurt door de werkgever.

Lees meer

Contacteer ons

Contact

Heb je een vraag?

FAQ