Aandacht :

Vanaf 1/1/2023 kunnen aanvragen pas uitbetaald worden nadat wij in het bezit zijn van de DMFA-gegevens van het kwartaal waarin de geneeskundige schifting heeft plaatsgevonden.

Het is dus niet onmogelijk dat er verschillende maanden kunnen liggen tussen het indienen van uw aanvraag en het uitbetalen ervan.

Het SFTL voorziet een financiële tussenkomst in de kosten voor de werkgever voor het behalen of verlengen van de geneeskundige schifting met oog op de geldigheid van het rijbewijs C/CE van arbeider behorende tot RSZ-categorie 083 van de sector transport en logistiek. Het SFTL komt voor maximaal 104 euro tussen als je alle kosten in verband met de geneeskundige schifting hebt (terug)betaald.

Het SFTL komt tussen in de kost op voorwaarde dat het medisch onderzoek gebeurt binnen het jaar voor de vervaldag van de medische schifting. Bijvoorbeeld:

  • de medische geschiktheid is geldig tot 1 juni van volgend jaar
  • het onderzoek mag pas plaatsvinden na 1 juni van dit jaar

Wanneer je alle kosten van de geneeskundige schifting hebt betaald, kan je de tussenkomst bij het SFTL aanvragen via het formulier 'Aanvraag financiële tussenkomst geneeskundige schifting'. Het SFTL ontvangt ten laatste 3 jaar na de uitreikingsdatum van het nieuwe rijbewijs het volledig ingevulde formulier.

Op dit formulier worden de persoonlijke gegevens van de betrokken arbeiders en de geldigheidsdatums van hun geneeskundige schifting ingevuld:

  • begindatum: vind je op de voorzijde van het rijbewijs onder 4.a
  • einddatum: vind je op de achterzijde van het rijbewijs in kolom 11

Volgende bewijsstukken worden bij dit aanvraagformulier toegevoegd:

  • een recto verso kopie van het nieuwe rijbewijs dat aan de arbeider werd afgeleverd na het behalen van de geneeskundige schifting
  • voor recent in dienst getreden arbeiders, een kopie van de eerste loonfiche
  • wanneer de geneeskundige schifting aanvangt voor de indiensttreding, een kopie van de facturen van het medisch en oogonderzoek

Je stuurt het ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

FAQ detail

A:

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf.