Gratis in het eerste jaar van tewerkstelling!

De taalcoaching is volledig kosteloos wanneer de werknemer(s) minder dan 1 jaar in dienst is/zijn in jouw bedrijf. Wanneer dit niet het geval is, of er een gemengde groep van medewerkers deelneemt, zal de taalcoach een prijsofferte opmaken waarin de voordeligste formule wordt voorgesteld.

Jobcoaching start tot 1 jaar na aanwerving en duurt maximaal 6 maanden. Je bepaalt zelf met welke frequentie de coaching plaatsvindt. Ieder coachingstraject is namelijk maatwerk. Een externe bedrijfscoach begeleidt en adviseert de nieuwe arbeidskracht en de leidinggevende op vlak van een vlot onthaal en inwerking, een juiste werkhouding, functioneren in een team, arbeidsinhoud en verbeteren van randvoorwaarden. De frequentie van de coaching wordt in onderling overleg bepaald. Ieder coachingstraject is namelijk maatwerk.

Taalcoaching start tot 1 jaar na aanwerving en duurt maximaal 12 maanden. Een externe bedrijfscoach helpt nieuwe arbeidskrachten van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Deze taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. De coach betrekt ook de collega's; zij krijgen tips om hun nieuwe collega te ondersteunen bij het communiceren in het Nederlands. Bovendien helpt de coach de werkgever om een taalbeleid binnen de onderneming uit te werken.

Taalcoaching op de opleidingsvloer is ook mogelijk voor werkzoekenden in een IBO-opleidingstraject. De taalcoaching start binnen de eerste 3 maanden van de opleiding en duurt maximum 6 maanden. Voor IBO-cursisten die het Nederlands niet als moedertaal hebben kan je bij de VDAB een IBOT aanvragen. De IBO-cursist krijgt dan 2 keer per week taalondersteuning en -begeleiding van een VDAB-expert. Meer info vind je op de VDAB-website.

Meer info over job- en taalcoaching, de voorwaarden en de procedure kan je nalezen op:

http://www.jobentaalcoaching.be/

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.