Aandacht :

Vanaf 1/1/2023 kunnen aanvragen pas uitbetaald worden nadat wij in het bezit zijn van de DMFA-gegevens van het kwartaal waarin de opleiding heeft plaatsgevonden.

Het is dus niet onmogelijk dat er verschillende maanden kunnen liggen tussen het indienen van uw aanvraag en het uitbetalen ervan.

Jaarlijks kent het SFTL aan elke werkgever van de sector transport en logistiek een opleidingsbudget toe. Dit budget kan aangewend worden om de kost te recupereren van opleidingen die gevolgd werden door arbeiders uit de RSZ-categorie 083.

Het opleidingsbudget voor dit jaar werd vastgelegd op 30 juni vorig jaar volgens de formule:

 • voor een bedrijf met maximum 5 arbeiders: het aantal arbeiders in dienst x 50 euro
 • voor een bedrijf met minimum 6 arbeiders: het aantal arbeiders in dienst x 25 euro

Ook volgend jaar en het jaar daarna kan je het budget van dit jaar nog benutten. Na 3 jaar vervalt dit budget definitief na 31 december. Het opleidingsbudget geldt zowel voor interne als externe opleidingen.

Bij een interne opleiding gaat het om de kost van de opleiding gegeven door eigen personeel. Bijvoorbeeld een opleiding over veiligheidsprocedures die jouw magazijnverantwoordelijke gaf aan jouw logistieke arbeiders. Bij interne opleidingen bezorgt de werkgever enkel het ingevulde (en ondertekende) aanvraagformulier aan het SFTL.

Bij een externe opleiding gaat het om de kost van de opleiding gegeven door externe opleidingsverstrekkers. Bijvoorbeeld een opleiding die vrachtwagenchauffeurs volgden in het kader van de verplichte nascholing voor de Europese vakbekwaamheid. Bij een externe opleiding bezorgt de werkgever de volgende documenten aan het SFTL:

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • een kopie van de factuur van de opleidingsverstrekker met daarop de namen van de deelnemers die aan de opleiding deelnamen. Indien de namen niet vermeld worden op de factuur moet er steeds een ondertekende aanwezigheidslijst van de opleidingsverstrekker toegevoegd worden
 • voor een recent in dienst gekomen arbeider: een kopie van zijn/haar eerste loonfiche

Nadat de opleiding plaatsgevonden heeft, kan de werkgever bij het SFTL de financiële tussenkomst in de opleidingskosten aanvragen via het aanvraagformulier 'Aanvraag financiële tussenkomst opleidingsbudget'. Gelieve de gevraagde bewijsstukken toe te voegen. Het SFTL keurt al dan niet de aanvraag goed, op basis van de ontvangen gegevens, en betaalt de tussenkomst uit aan het bedrijf. De werkgever ontvangt per mail het detail van de betaling en het overzicht van het eventueel nog resterende opleidingsbudget.

Kosten die niet in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst zijn:

 • de loonkost van de deelnemer(s) aan de opleiding
 • de verplaatsingsonkosten van de deelnemer(s) en de lesgever(s)
 • de kosten voor infrastructuur, locatie en catering
 • de btw

Belangrijk:

 • Heb je nog een saldo van het opleidingsbudget voor 2022? Dien dan uiterlijk op 31/12/2024 (postdatum als bewijs) een aanvraag voor een financiële tussenkomst met alle vereiste bewijsstukken bij het SFTL in. Vanaf 01/01/2025 vervalt definitief het saldo van 2022.
 • Je opleidingsbudget blijft ongewijzigd als je gebruik wil maken van andere tussenkomsten bij het SFTL. De terugbetaling 'rijbewijzen', 'digitale bestuurderskaart', 'medische schifting voor vrachtwagenchauffeurs' en 'ADR' worden met aparte middelen gefinancierd.

Voor arbeiders ingeschreven in RSZ-categorie 083 die niet over een wettelijk ADR-attest moeten beschikken, kan het algemene opleidingsbudget worden gebruikt. Voor deze arbeiders kan het een meerwaarde zijn om op de hoogte te zijn van de ADR-regelgeving, bijvoorbeeld logistieke arbeiders of zelfs vrachtwagenchauffeurs die tussentijds een niet-verplichte bijscholing volgen. Indien er wel sprake is van een wettelijke verplichting, geldt er een aparte tussenkomst bij het SFTL. Hierover kan je onder de rubriek 'Opleidingen en bijscholingen voor bestaand personeel' meer informatie terugvinden.

 

Je stuurt het ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: opleiding@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

FAQ detail

A:

Dit is niet mogelijk. Het SFTL betaalt enkel de tussenkomst uit aan werkgevers die voor hun arbeiders de opleiding bekostigd hebben.

A:

Zolang deze persoon als uitzendkracht is tewerkgesteld kan je geen tussenkomst aanvragen. Pas als deze vast in dienst wordt genomen als arbeider kan je een tussenkomst aanvragen onder de voorwaarde dat deze persoon binnen de 6 maanden in dienst komt als arbeider, te rekenen vanaf begin geldigheidsdatum van de opleiding, de geneeskundige schifting of de bestuurderkaart voor digitale tachograaf. 

A:

Dit is nog niet mogelijk. Om jouw resterende budget te ontvangen kan je ons steeds bellen of een e-mail sturen naar opleiding@sftl.be met vermelding van je RSZ-nummer.

A:

Dit kan op voorwaarde dat deze persoon in België tewerkgesteld is als arbeider onder RSZ-categorie 083 - PsC 140.03, en het een duidelijk leesbare en begrijpbare factuur is waarop al de gevraagde gegevens vermeld worden die wij vragen om een tussenkomst te kunnen uitbetalen.

A:

Beide opties zijn mogelijk, maar gelieve slechts één van beide te doen. Je mag je aanvraag mailen naar opleiding@sftl.be óf versturen met de post naar SFTL, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel.