Onder bepaalde voorwaarden moet de werkgever een schadevergoeding uitbetalen aan een vrachtwagenchauffeur die ten gevolge van het definitief verlies van de geneeskundige schifting ontslagen wordt. In dat geval kan de werkgever bij het SFTL een terugbetaling aanvragen. Om rechthebbend te zijn moet het gaan om een arbeider van het rijdend personeel die van de voorbije 15 jaar, minstens 10 jaar als arbeider tewerkgesteld was bij één of meerdere ondernemingen uit de RSZ-categorie 083. Bovendien heeft deze persoon geen gelijkwaardig werkaanbod binnen het bedrijf gekregen. Indien de arbeider na het verlies van de geneeskundige schifting in het bedrijf blijft werken, behoudt hij/zij het recht op de schadevergoeding voor het geval er toch ontslag volgt binnen een periode van 5 jaar.

Let op: Het definitief verlies van de geneeskundige schifting wordt door de arbeidsgeneesheer verklaard op het 'rijgeschiktheidsattest groep 2'. Een formulier voor de re-integratiebeoordeling volstaat niet om recht te hebben op de terugbetaling van de schadevergoeding bij ontslag wegens definitief verlies van de geneeskundige schifting. De arbeider dient bij het bezoek aan de arbeidsgeneesheer te vragen om het rijgeschiktheidsattest groep 2 af te leveren en dient vervolgens met dit attest het rijbewijs te laten aanpassen door de gemeente.

De schadevergoeding bedraagt maximaal 5.000 euro bruto voor wie voltijds werkt. Voor wie deeltijds werkt, wordt de berekening pro rata gemaakt. Het bedrag wordt berekend in functie van het aantal jaar dat de arbeider verwijderd is van de wettelijke pensioenleeftijd op het ogenblik van het ontslag. Hieronder worden de bruto bedragen voor voltijdse arbeiders getoond. De schadevergoeding is het bruto bedrag dat onderworpen is aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.

</= 55j

> 56j

> 57j

> 58j

> 59j

> 60j

> 61j

> 62j

> 63j

> 64j

> 65j

€ 5.000

€ 4.500

€ 4.000

€ 3.500

€ 3.000

€ 2.500

€ 2.000

€ 1.500

€ 1.000

€ 500

/

De werkgever betaalt de schadevergoeding aan de rechthebbende arbeider binnen de eerste maand na het ontslag wegens het definitief verlies van de geneeskundige schifting. De werkgever kan bij het SFTL het bruto bedrag van de schadevergoeding recupereren, forfaitair verhoogd met 50% als terugbetaling van de patronale lasten. De werkgever vraagt de terugbetaling aan via het aanvraagformulier 'Aanvraag terugbetaling schadevergoeding bij ontslag wegens definitief verlies geneeskundige schifting'. De aanvraag voor terugbetaling moet binnen een periode van 3 jaar vanaf de datum van ontslag wegens definitief verlies van de geneeskundige schifting naar het SFTL opgestuurd worden.

Deze documenten worden bij het aanvraagformulier gevoegd:

  • een kopie van de C4 van het ontslag van de rechthebbende arbeider
  • een recto verso kopie van het attest van definitief verlies van de geneeskundige schifting, namelijk het rijgeschiktheidsattest groep 2
  • een kopie van de loonfiche met vermelding van de schadevergoeding bij ontslag wegens definitief verlies van de geneeskundige schifting
  • een recto verso kopie van het oude rijbewijs van de arbeider
  • een recto verso kopie van het nieuwe rijbewijs van de arbeider indien het oude nog geldig was op het ogenblik van het definitief verlies van de geneeskundige schifting

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.