Het SFTL keert arbeiders uit de sector transport en logistiek een eindejaarspremie uit wanneer ze tijdens de referteperiode als arbeider ingeschreven stonden en er een minimum aan prestaties geleverd werd. Deze rubriek is enerzijds informatief bedoeld, zodat je op de hoogte bent van het bestaan van deze maatregel en jij op jouw beurt je werknemers kan informeren. Onder het luik 'Arbeider', bij het thema 'Premies, financiële tegemoetkomingen en pensioen', kan ook jij meer informatie terugvinden over dit item. Anderzijds zijn er toch een aantal zaken die je als werkgever verwacht wordt te doen.

Begin november van het premiejaar ontvangt elke werkgever meer informatie over de eindejaarspremies die werden toegekend aan de arbeiders waarvan hij/zij in de referteperiode de laatste werkgever uit de RSZ-categorie 083 was. Sommige bedrijven betalen geen extra eindejaarspremies en hebben dan ook geen verplichtingen meer. Andere bedrijven keren nog wel extra eindejaarspremies uit die hoger zijn dan de eindejaarspremie die het SFTL betaalt in uitvoering van de cao. De werknemer krijgt dus van het bedrijf een hogere bruto premie dan die van het SFTL. De premie van het SFTL moet niet samengevoegd worden met de premie van het bedrijf.

De eindejaarspremie van het bedrijf wordt opgesplitst door deze berekening:

  • de werkgever mag het bruto bedrag van de premie van het SFTL aftrekken van het bruto bedrag van de premie van het bedrijf, ongeacht de berekeningswijze daarvan
  • het zo berekende bruto saldo van de premie van het bedrijf blijft onderworpen aan de gewone regels die gelden voor het loon (RSZ en bedrijfsvoorheffing). Het zal dus resulteren in een netto bedrag

De werkgever moet enkel dit netto bedrag aan de werknemer betalen en de sociale en fiscale verplichtingen aangaande het bruto saldo vervullen.

Omdat het SFTL de eindejaarspremies betaalt, moet het de sociale en fiscale verplichtingen nakomen die daaruit voortvloeien. Het SFTL geeft aan de RSZ alle eindejaarspremies aan. Het SFTL houdt dus de werknemersbijdrage af van de eindejaarspremie. Let op: de werkgever mag de door het SFTL toegekende premie dus niet opnemen in de DMFA-aangifte.

De Administratie van de bedrijfs- en inkomensfiscaliteit staat uitzonderlijk toe dat de eindejaarspremie van het SFTL tegen een éénvormig tarief van 20% (zonder vermindering) wordt onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Het SFTL houdt dus van alle premies bedrijfsvoorheffing af. De betrokken arbeiders krijgen van het SFTL een loonfiche 281.10. Bij hun belastingaangifte kunnen ze dan rekening houden met de bedrijfsvoorheffing die door het SFTL werd afgehouden en betaald. Let op: de werkgever moet dus de door het SFTL betaalde premie niet opnemen in de loonfiche 281.10 van de werknemer. Het SFTL maakt voor deze premie een aparte loonfiche. Het SFTL bezorgt deze fiche in de maand april van het jaar dat volgt op het premiejaar aan de werknemers.

Vragen?

eindejaarspremie@sftl.be

Vermeld altijd de volgende gegevens als je contact opneemt: 

  • het RSZ-nummer van de onderneming
  • het rijksregisternummer, naam en adres van de betrokken arbeider(s)

Vragen? Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

Gerelateerde items