Opleidingen werkplekbegeleiding en mentorschap

Begeleid nieuwe arbeiders en help ze te integreren door bestaande medewerkers hun vakmanschap en ervaring met hen te laten delen. Deze opleiding werkplekbegeleid(st)er kan worden aangevuld met een opleiding tot mentor, voor de begeleiding van leerlingen in alternerende opleiding.

Lees meer

Syndicale vorming

Voor arbeiders die deelnemen aan vormingscursussen van de vakbonden kun je als werkgever in de sector transport en logistiek een financiële tussenkomst in de loonkosten aanvragen.

Lees meer

Tussenkomst rijbewijzen

Werkgevers uit de sector transport en logistiek kunnen een financiële tussenkomst ontvangen voor de onkosten van de wettelijk verplichte basisopleiding bij een rijschool voor het rijbewijs C en/of CE, voor de wettelijke examens en/of voor de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C. De werkgever kan deze financiële tussenkomst aanvragen voor zowel arbeiders die al in dienst zijn als voor arbeiders die pas in dienst treden na het behalen van hun rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C.

Lees meer

ADR-opleidingen

Voor arbeiders die voor hun job over een ADR-attest moeten beschikken en die voldoen aan de voorwaarden, voorziet het SFTL een tussenkomst voor de ADR-opleidingen. Bekijk voor de voorwaarden en de maximale forfaitaire bedragen per opleidingsmodule.

Lees meer

Afschaffing competentiepas

In 2009 werd, samen met de invoering van de code 95, voorzien in de invoering van de competentiepas...

Lees meer

Contacteer ons

Contact

Heb je een vraag?

FAQ