Het SFTL voorziet een terugbetaling aan de werkgever die een afscheidspremie heeft toegekend aan een arbeider die met pensioen gaat of werkloos wordt met bedrijfstoeslag. Om rechthebbend te zijn moet het gaan om een arbeider die van de voorbije 10 jaar minstens 5 jaar als arbeider tewerkgesteld was bij één of meerdere ondernemingen uit de RSZ-categorie 083. De vergoeding bedraagt op dit moment 116,44 euro bruto.

De werkgever betaalt deze premie rechtstreeks aan de arbeider. Het SFTL betaalt aan de werkgever een forfaitair bedrag van 175 euro terug. Dit bedrag dekt de bruto afscheidspremie van 116,44 euro en de daarop verschuldigde patronale lasten. De werkgever kan de terugbetaling bekomen bij het SFTL met het formulier 'Aanvraag tot terugbetaling van de afscheidspremie', zie rechts hiernaast. De aanvraag tot terugbetaling moet binnen de 3 jaar na de aanvang van het pensioen of SWT naar het SFTL opgestuurd worden.

Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen:

  • deel 1, in te vullen door de werkgever waarin hij/zij bevestigt dat de bruto afscheidspremie uitbetaald werd aan de arbeider die aan de toekenningsvoorwaarden voldoet
  • deel 2, in te vullen door de arbeider, waarin hij/zij bevestigt dat het bruto bedrag van de afscheidspremie correct ontvangen werd

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

 

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.