In 2009 werd, samen met de invoering van de code 95, voorzien in de invoering van de competentiepas: een document waarop de werkgever iedere gevolgde opleiding van de werknemer moet noteren. Jaarlijks moet de werknemer een kopie van zijn competentiepas ontvangen. 

Aangezien de attesten van de opleidingen code 95 ondertussen ook digitaal worden bijgehouden, door de bevoegde overheden, werd deze verplichting afgeschaft vanaf 1 januari 2022. 

Dit betekent niet dat de werknemer geen recht meer heeft om attesten van gevolgde opleidingen te ontvangen. Volgt je arbeider een opleiding en krijg je hiervan een attest? Dan moet je het attest nog steeds onmiddellijk aan je arbeider overmaken.