Als logistieke dienstverlener heb je nood aan instroom van goed opgeleide leerlingen. Duaal leren biedt je de kans om daar als bedrijf mee voor te zorgen. Door leerlingen een deel van hun opleiding op jouw werkvloer te laten volgen. Leren op school en op de werkplek laat leerlingen het beste van 2 werelden combineren: win-win voor hen en voor jou!

Duaal leren is in het schooljaar 2016-2017 gelanceerd als een innovatieve leerweg. Duaal leren houdt in dat leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs er in de derde graad voor kunnen kiezen om hun opleiding niet volledig op school maar deels op school en deels op de werkvloer van een bedrijf te volgen. Het leertraject bestaat dus uit een school- en een bedrijfscomponent die goed op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent en sluitend geheel vormen.

Duaal leren is gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs: de leerlingen behalen dus net zo goed een volwaardige onderwijskwalificatie (of als dat niet lukt een beroepskwalificatie).

De leerlingen zijn echter beter voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt omdat ze de vaardigheden en kennis voor een groot deel op de werkvloer verwerven. “Met duaal leren slaan we een brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Ondernemingen kunnen de talenten van (mogelijke) toekomstige medewerkers vanuit de praktijk leren kennen.” Leerlingen worden opgeleid in een bedrijfsrealiteit met vakexperten als mentor waardoor ze ook arbeidsattitudes meekrijgen en vertrouwd geraken met de nieuwste technologie.

Bovendien zal de combinatie van leren op school en leren op de werkvloer de motivatie en de leergierigheid van de leerlingen een flinke boost geven. “Onze arbeidsmarkt evolueert vandaag al naar een enorme krapte, in de toekomst zal dat niet snel beter worden. Het is dus van belang dat we de nieuwe arbeidskrachten die instromen heel erg goed voorbereiden. En praktische kennis van in een echte bedrijfssituatie zal daar zonder twijfel hard bij helpen."

Duaal leren verschilt van het systeem van stages of deeltijds leren/deeltijds werken. In duale trajecten vullen de school en het bedrijf elkaar aan, ze hebben een complementaire rol in het aanleren van competenties. Ze werken als gelijkwaardige partners samen aan het leertraject van leerlingen.

Het standaard leertraject ‘Logistiek duaal’ is gebaseerd op de Beroepskwalificaties Magazijnmedewerker, Magazijnier en Bestuurder Interne Transportmiddelen. Gezien de verschillende mogelijke interne transportmiddelen binnen de opleiding logistiek duaal dient de leerling zijn of haar opleidingstraject te vervullen binnen minimaal 1 van deze opties, namelijk het besturen van een heftruck, reachtruck, stapelaar, orderverzameltruck, combitruck of pallettruck.

Algemeen
 • werken in teamverband
 • werken volgens de procedures op vlak van welzijn, veiligheid en mileu
 • werken volgens kwaliteitsnormen
 • reinigen en opruimen van de werkplek
Magazijnbeheer
 • gebruik van arbeidsmiddelen en bediening van interne transportmiddelen (transpallet, meeloopstapelaar, ...)
 • organiseren van de dagelijkse werkzaamheden
 • ontvangen van goederen en producten en controleren van de levering
 • invullen van opvolgdocumenten van orders
 • voorbereiden van de opslag en opslag van goederen
 • picken van orders en samenstellen van pakketten
 • paketten naar de verzend, opslag- of productiezone brengen
 • verzenden van de goederen
 • beheren en inventariseren van de voorraad
Besturing van intern transportmiddel (1)
 • voorbereiden van het intern transportmiddel
 • controleren van de toestand van het intern transportmiddel
 • laden en lossen in en uit een extern transportmiddel
 • verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties
 • stapelen en ontstapelen van goederen op diverse hoogten
 • parkeren van het intern transportmiddel

 

De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan bij modulaire organisatie kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

Een leerling uit de studierichting Logistiek duaal volgt minstens 20u per week opleiding op de werkvloer, waar hij/zij wordt toevertrouwd aan een bedrijfsmentor. De werkplek wordt een stukje schoolbank, de mentor collega van de leerkracht. Een goede mentor, die de leerling degelijk opleidt en begeleidt, wordt dus een cruciale voorwaarde voor een kwaliteitsvolle opleiding!

Wat heeft logistiek duaal jou als logistieke dienstverlener te bieden?

 • gemotiveerde en arbeidsrijpe leerlingen uit de derde graad secundair logistiek beroepsonderwijs
 • minimum 20u per week een leerling op jouw werkvloer
 • deskundige begeleiding door sector en onderwijs
 • gratis mentoropleiding door het SFTL
 • professionalisering van jouw opleidings- en opvolgingssysteem
 • opvolging van de trajecten
 • tegemoetkomingen van de overheid: RSZ-korting voor jouw mentoren en voor leerlingen die na de opleiding als ‘jonge werknemer’ bij jou in dienst treden

Wat wordt er van jou verwacht als je instapt in logistiek duaal?

 • je laat jouw bedrijf erkennen als leerwerkbedrijf
 • je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de leerling kwaliteitsvol op te leiden, op te volgen en te begeleiden
 • je duidt een mentor aan en laat hem/haar een mentoropleiding volgen
 • je voert samen met de school het opleidingsplan van de leerling uit
 • je laat de trajectbegeleider van de school toe om de leerling op te volgen op de werkplek
 • je maakt tijd vrij voor regelmatige en goed onderbouwde evaluatiemomenten
 • je betaalt de leerling een maandelijkse leervergoeding van maximum 549,10 euro

9 goede redenen om als bedrijf in te stappen in logistiek duaal zijn:

 • je creëert een nieuw wervings- en instroomkanaal
 • je zorgt er zelf mee voor dat jouw toekomstige werknemers over de juiste competenties beschikken
 • je stimuleert en optimaliseert de opleidingscultuur binnen jouw bedrijf
 • je erkent de vaktechnische competenties van jouw mentoren en je versterkt hun didactische competenties
 • je bouwt een netwerk met onderwijs uit
 • je biedt scholen en leerkrachten de kans om de evoluties op de logistieke arbeidsmarkt te volgen
 • je biedt leerlingen de kans om wat ze op school leren toe te passen in een echte werksituatie
 • je werkt als pionier mee aan de uitrol van een nieuwe leerweg
 • je geeft het imago en het kwaliteitslabel van je bedrijf een flinke boost

Heb je interesse? Bekijk dan zeker onze folder.

Meer info vind je ook op http://www.werkplekduaal.be – via deze website kan je jouw erkenningsaanvraag indienen. In de rubriek thematische infofiches vind je de belangrijkste zaken op een rijtje. Heel handig om snel de antwoorden te vinden die je zoekt.

Er werd een wervend en inspirerend filmpje gemaakt met ervaringen van bedrijf, school en leerling die samengewerkt hebben in het kader van de opleiding Logistiek duaal. De film is beschikbaar door hier te klikken.

 

Vragen?

katrien.timmermans@sftl.be

0474/25.47.54