1. Werkplekbegeleiding
  2. Opleidingsprogramma's
  3. Mentorschap

1. Werkplekbegeleiding

Het SFTL organiseert regelmatig een tweedaagse opleiding werkplekbegeleid(st)er. Dit zowel voor logistieke medewerkers als voor vrachtwagenchauffeurs, maar dan wel in aparte groepen. Deze opleiding is bedoeld voor arbeiders die binnen hun bedrijf instaan voor het verwelkomen en inwerken van nieuwe medewerkers. Dit vraagt niet alleen om vakkennis en werkervaring, maar ook moet je beschikken over een aantal begeleidingsvaardigheden.

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan het verhogen van deze vaardigheden. De opleiding is erg praktijkgericht en interactief. Theorie komt alleen aan bod als het echt noodzakelijk is. Als deelnemer verwerf je de nodige inzichten, technieken en vaardigheden. Je leert niet alleen hoe je een vertrouwensband met je nieuwe collega's kan opbouwen, maar ook hoe je duidelijke instructies geeft, objectief evalueert en eerlijke feedback geeft.

Arbeiders die werken bij een bedrijf uit de sector transport en logistiek mogen deze opleiding gratis volgen.

Wanneer

Waar

Voor wie

Donderdag 12 en dinsdag 17 november 2020

Herentals

Logistieke medewerkers

Zaterdagen 21 en 28 november

Sint-Niklaas

  Chauffeurs

Interesse? Vraag dan aan je werkgever om je tijdig in te schrijven.

Opgepast: Vanwege de huidige COVID-19 situatie zijn al onze geplande trainingen ​​geannuleerd en verschoven naar een datum die nog moet worden bepaald.

We zullen de nieuwe datum's zo snel mogelijk bijwerken.

Om organisatorische redenen wordt de wachtlijst afgesloten en kunnen er voorlopig ook geen nieuwe deelnemers meer worden doorgegeven.

 

2. Opleidingsprogramma's

Naast het uitwerken van de opleiding voor werkplekbegeleid(st)ers heeft het SFTL ook opleidingsprogramma's ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als checklists bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Deze instrumenten kunnen aangepast worden naargelang wat er binnen het bedrijf van toepassing is, en afhankelijk van de competenties waarover de nieuwe medewerker reeds beschikt.

De opleidingsprogramma's:

Logistieke functies

Transportniches

3. Mentorschap

Na het volgen van de tweedaagse opleiding werkplekbegeleid(st)er is er voor logistieke medewerkers nog een derde opleidingsdag mogelijk. Het SFTL werkte namelijk een opleiding tot mentor uit. Deze opleiding is bedoeld voor logistieke medewerkers die met leerlingen op de werkvloer in een langdurig traject aan de slag gaan.

Leren op de schoolbanken is niet voor iedereen de meest geschikte manier. Sommige jongeren leren beter in de praktijk, door te werken in een beroep dat bij hen past. Een jongere kan voltijds naar school gaan, maar kan ook op een andere manier - via een alternerende opleiding - een prima vakman/vakvrouw worden. Het begeleiden van leerlingen is echter niet hetzelfde als het inwerken van een nieuwe collega. Samenwerken met het onderwijs, de langdurige trajecten, … vereist een andere aanpak.

Logistieke arbeiders die werken bij een bedrijf uit de sector transport en logistiek mogen deze opleiding gratis volgen.

Wanneer

Waar

Voor wie

Dinsdag 24 november 2020

Herentals

Logistieke medewerkers

Interesse? Vraag dan aan je werkgever om je tijdig in te schrijven.