Het SFTL kent een vergoeding toe in geval van een dodelijk arbeidsongeval of een overlijden op het werk. De persoon die de begrafeniskosten draagt, heeft recht op de vergoeding.

Deze bedraagt 4.000 euro (overlijdensdatum vóór 01.01.2024) of 5.000 euro (overlijdensdatum vanaf 01.01.2024).

 De aanvraag voor een financiële tussenkomst moet bij het SFTL toekomen binnen een periode van 3 jaar na het dodelijk ongeval of het overlijden op het werk.

Op het ogenblik van het dodelijk arbeidsongeval of van het overlijden op het werk, moet het slachtoffer als arbeider in dienst zijn van een bedrijf uit de sector transport en logistiek (RSZ-categorie 083).

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden met als bijlage een kopie van de factuur van de begrafenisonderneming, op naam van de persoon die de vergoeding aanvraagt. Dit formulier met bijlage wordt opgestuurd naar het SFTL. De vergoeding wordt uitbetaald aan de persoon die bewezen heeft dat hij/zij de begrafeniskosten van de overleden arbeider gedragen heeft.

Vragen?

02 424 30 80

info@sftl.be