In de sectorale hospitalisatieverzekering is de waarborg ziekenhuisopname uitgebreid tot het buitenland. Met buitenland wordt het land bedoeld waar de arbeider niet woont. De waarborg buitenland bestaat uit 2 soorten bijstand:

1. Bijstand in het buitenland. Bij ziekenhuisopname in het buitenland is volgende bijstand voorzien:

  • medische bijstand en administratieve organisatie ter plaatse
  • terugbetaling van opzoek- en reddingskosten tot 5.000 euro
  • repatriëring
  • derdebetalersregeling
  • reis- en verblijfskosten van een familielid dat bij ziekenhuisopname in het buitenland op bezoek komt

De waarborg 'bijstand in het buitenland' geldt enkel voor privéverblijven in het buitenland zoals vakantie en reizen. Word je in het buitenland opgenomen, bel dan binnen de 24 uur naar het nummer +32 (0)78 15 11 70. Dit nummer vind je ook op de keerzijde van je Medi-Assistancekaartje.

Ben je om professionele redenen in het buitenland en word je opgenomen, contacteer dan binnen de 24 uur Europ Assistance op het nummer +32 (0)2 533 77 77. Het contractnummer van het bijstandscontract is 7200000815. Dit nummer moet je altijd vermelden bij je aanvraag tot bijstand. Ook het RSZ-nummer van het bedrijf zal gevraagd worden

2. Terugbetaling van de hospitalisatiekosten in het buitenland. Een ziekenhuisopname in het buitenland wordt terugbetaald indien aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan: 

  • de opname moet een dringend en onvoorzienbaar karakter hebben of het ziekenfonds (of de in het thuisland bevoegde instantie) moet haar akkoord gegeven hebben
  • er moet een wettelijke tussenkomst zijn
  • de arbeider mag niet meer dan 3 maanden voor niet-professionele doeleinden in dit land verbleven hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan? Dan wordt de terugbetaling van de gewaarborgde kosten beperkt tot 75 euro, vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname. De kosten van de waarborg pré en post worden voor 50% terugbetaald. De kosten van ernstige ziekten worden niet vergoed.

Vragen?

02 424 30 80

hospitalisatie@sftl.be