Enkele maanden na je aansluiting bij de sectorale hospitalisatieverzekering ontvang je het Medi-Assistancekaartje. Bewaar dit zorgvuldig. Je hebt de informatie op het kaartje nodig bij een ziekenhuisopname. Dankzij Medi-Assistance betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. Lees zeker de folder die je samen met het Medi-Assistancekaartje ontvangt.

Belangrijk te weten is dat als je zelf voor een éénpersoonskamer kiest, de hospitalisatieverzekering niet tussenkomt voor de eerste 175 euro per verzekeringsjaar. Bij een meerpersoonskamer of indien je omwille van medische redenen toch in een éénpersoonskamer moet verblijven, geniet je de normale waarborg.

Een ziekenhuisopname in België meld je 2 weken op voorhand bij AG Insurance via:

Na de aangifte ontvang je de bevestigingsbrief Hospipass. Die geef je af aan het onthaal van het ziekenhuis op de dag van de opname. Zo hoef je geen voorschot te betalen en wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks afgehandeld tussen AG Insurance en het ziekenhuis.

Bij een dringende opname geldt dezelfde procedure. Jij, of iemand uit je omgeving, meldt de ziekenhuisopname zo snel mogelijk aan AG Insurance.

Bij een ziekenhuisopname in het buitenland tijdens een privéverblijf bel je binnen de 24 uur naar +32 (0)78 15 11 70. Dit nummer vind je ook op de keerzijde van de Medi-Assistancekaartje.

Wie om professionele redenen in het buitenland vertoeft en in het ziekenhuis wordt opgenomen, contacteert binnen de 24 uur Europ Assistance: +32 (0)2 533 77 77. Het contractnummer van het bijstandscontract is 7200000815. Dit nummer moet je altijd vermelden bij de aanvraag tot bijstand. Ook het RSZ-nummer van het bedrijf zal gevraagd worden.

Vragen?

02 424 30 80

hospitalisatie@sftl.be