Bij een ziekenhuisopname vul je bijgevoegde documenten in en bezorgt ze aan AG Insurance:

De schademelding: dit document mag je zelf invullen. Let er vooral op dat al je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, rekeningnummer, contractnummer (= M500), naam van de vennootschap, … correct en volledig ingevuld zijn. Dit versnelt de afhandeling van het schadedossier.

Het document 'Aanvraag terugbetaling medische kosten': op dit document kan je de kosten overzichtelijk groeperen.

Een 'Bewijs van tewerkstelling' of een kopie van je C4-formulier van de laatste 6 maanden tewerkstelling in de sector, voorafgaand aan de hospitalisatie.