De sector transport en logistiek kent in eerste instantie premies en financiële tegemoetkomingen aan werkgevers toe, die dan in tweede instantie de arbeiders ten goede komen. Deze rubriek is informatief bedoeld, omdat de werkgever voor deze ondersteunende maatregelen rechtstreeks aangesproken wordt, en niet de arbeider.

Het SFTL voorziet een terugbetaling aan de werkgever die een afscheidspremie heeft toegekend aan een arbeider die met pensioen gaat of werkloos wordt met bedrijfstoeslag. Met betrekking tot het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) betaalt het SFTL aan werkgevers de bruto bedrijfstoeslag terug.

Met het oog op de geldigheid van het rijbewijs C/CE voorziet het SFTL een financiële tussenkomst in de kosten voor de werkgever voor het behalen of verlengen van de geneeskundige schifting van de arbeiders.

Het SFTL biedt werkgevers een tussenkomst in de aankoop van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf. Deze tussenkomst wordt slechts éénmaal per geldigheidsperiode van 5 jaar van de bestuurderskaart betaald.

Onder bepaalde voorwaarden moet de werkgever een schadevergoeding uitbetalen aan een vrachtwagenchauffeur die ten gevolge van het definitief verlies van de geneeskundige schifting ontslagen wordt. In dat geval kan de werkgever bij het SFTL een terugbetaling aanvragen.