Ben je als arbeider ingeschreven onder RSZ-code 083, dan voorziet het SFTL een tussenkomst bij schade aan persoonlijke bezittingen door een verkeers- of arbeidsongeval en bij brand of diefstal met braak tijdens dienstverplaatsingen met een bedrijfsvoertuig. Persoonlijke bezittingen zijn al die voorwerpen die je voor persoonlijk gebruik meeneemt met inbegrip van kledingstukken of voorwerpen die je draagt.

De waarborg geldt voor het verlies of de schade in Europese landen (waaronder België), maar ook in Algerije, Tunesië, Marokko en Turkije. De waarborg start op het ogenblik dat je de dienstverplaatsing aanvat en loopt tot de terugkeer in de uitbatingszetel. De aanvraag wordt bij het SFTL ingediend binnen de 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van verlies van of schade aan de persoonlijke bezittingen.

Vallen onder de waarborg:

 1. De bagage die je in een bedrijfsvoertuig tijdens een dienstopdracht meeneemt is gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging door:
  • een verkeersongeval
  • brand
  • diefstal met inbraak op voorwaarde dat de bagage zich buiten het gezichtsveld in een volledig afgesloten voertuig bevond. Let op: in Italië wordt diefstal met inbraak tijdens de nacht enkel gedekt op voorwaarde dat het voertuig is uitgerust met een erkend alarmsysteem dat op het ogenblik van de diefstal geactiveerd was
 1. De bagage onder jouw toezicht en de op het lichaam gedragen voorwerpen en kleding zijn gedekt tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging door:
  • brand
  • een ontploffing
  • natuurkrachten
  • waterschade
  • diefstal met geweld op de persoon
  • een verkeersongeval
 1. De schade aan persoonlijke voorwerpen door een arbeidsongeval tijdens dienstverplaatsingen met een bedrijfsvoertuig. Wel ben je verplicht om een kopie van de aangifte van het arbeidsongeval aan de arbeidsongevallenverzekering voor te leggen.

Per schadegeval voorziet het SFTL een financiële tussenkomst van maximum:

 • 2.030,45 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2024
 • 1.993,96 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2023
 • 1.797,01 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2022
 • 1.741,12 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2021
 • 1.723,88 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2020
 • 1.708,84 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2019
 • 1.673,69 euro voor schadegevallen vanaf 01 01 2018

Bij de vergoeding van de aankoopwaarde van de beschadigde of gestolen bagage houdt het SFTL rekening met een waardevermindering door ouderdom of slijtage. Deze waardevermindering bedraagt forfaitair 10% per begonnen jaar.

Indien het bedrag van de vergoeding bij minnelijke schikking niet overeengekomen wordt, wordt het berekend op basis van de schatting door twee experts, aangeduid door beide partijen. Hun beslissing is bindend. Is er nog onenigheid, dan komt een derde expert tussenbeide voor een definitieve beslissing.

Het ingevulde aanvraagformulier stuur je terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
email: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34

Vragen?

02 424 30 80