Om in aanmerking te komen moet je:

 • alle nodige maatregelen getroffen hebben voor de bescherming van je bagage
 • de deuren, koffer, ramen en het schuifdak volledig afsluiten indien de bagage zich in het voertuig bevindt; indien het voertuig hiermee is uitgerust, ‘s nachts het alarmsysteem inschakelen
 • bij schadegeval:
  • in geval van diefstal: onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de plaatselijke overheid waar de diefstal zich voordeed of werd vastgesteld en de sporen van inbraak laten vaststellen
  • in geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging door een verkeersongeval: onmiddellijk proces-verbaal laten opmaken door de plaatselijke overheid over deze beschadiging
  • indien ter plaatse geen proces-verbaal kan opgemaakt worden: binnen de 48 uur na terugkeer in België een proces-verbaal laten opmaken door een Belgische overheid om de sporen van diefstal en/of beschadiging te laten vaststellen
 • het verhaal tegen een eventuele aansprakelijke derde voorbehouden
 • de aard en de omvang van de schade bewijzen en de aankoopbewijzen op naam voorleggen van de gestolen of beschadigde bagage
 • bij arbeidsongeval een kopie voorleggen van de aangifte aan de arbeidsongevallenverzekering