De sector transport en logistiek vindt het belangrijk dat arbeiders opleidingen en bijscholingen volgen. Daarom krijgt de werkgever bij het SFTL heel wat ondersteuning. Deze rubriek is informatief bedoeld, omdat de werkgever rechtstreeks wordt aangesproken voor deze ondersteunende maatregelen, en niet de arbeider.

Jaarlijks kent het SFTL een opleidingsbudget toe aan elke werkgever van de sector transport en logistiek. Werkgevers kunnen met het opleidingsbudget zowel interne als externe opleidingskosten recupereren.

Werkgevers moeten voor elke medewerker een competentiepas bijhouden. Dit is een inventaris van alle professionele opleidingen die tijdens de tewerkstelling in de onderneming gevolgd werden. Het gaat zowel om opleiding binnen als buiten de normale werkuren, formele opleidingen, en opleidingen on the job. Het SFTL stelt de werkgevers een 'model van competentiepas' ter beschikking.

Dankzij de inbreng van sectorale middelen krijgen werkgevers een kostreductie van 50% voor VDAB-opleidingen wanneer zij hun arbeiders wensen in te schrijven. Deze maatregel geldt ook voor de module met 3u rijpraktijk die chauffeurs verplicht moeten volgen in het kader van de nascholing voor de code 95. De VDAB-opleiding 'Nederlands op de werkvloer' is helemaal gratis.

Afgevaardigden van de vakbonden, leden van ondernemingsraden, en comités voor preventie en bescherming kunnen deelnemen aan syndicale vorming. Hun loon wordt doorbetaald. Een werkgever in de sector kan hiervoor bij het SFTL een financiële tussenkomst voor de arbeiders vragen.

Werkgevers kunnen bij het SFTL een financiële tussenkomst vragen wanneer zij zelf de investering doen om de opleiding voor het rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C voor iemand te bekostigen, en dit ook daadwerkelijk wordt behaald. Het moet dan wel gaan om een arbeider die reeds in dienst is, of iemand die als arbeider in dienst treedt na het behalen van het rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C.

Het SFTL komt tussen in de kosten van ADR-opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs die over een wettelijk ADR-attest moeten beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit zijn de arbeiders die de basisopleiding of de vijfjaarlijkse bijscholing moeten volgen.