De brochure 'Een verkeersongeval… wat dan?' is ontwikkeld in samenwerking met Rondpunt vzw en met de steun van de VDAB en de Vlaamse overheid. Al deze organisaties vinden het belangrijk om de bestaande opleidingen tot professioneel vrachtwagenchauffeur te blijven voeden en verdiepen, ook inzake weinig besproken thema's zoals verkeersongevallen.

Deze gids werd in eerste instantie opgemaakt om toekomstige vrachtwagenchauffeurs aan te sporen steeds zo professioneel mogelijk te handelen. Zeker ook in moeilijke (verkeers)situaties en de periodes die daarop volgen. De brochure is nu ook online beschikbaar voor beroepschauffeurs die al jaar en dag in het verkeer werken, en voor bedrijven die iets willen doen rond de begeleiding van hun mensen in het verkeer.

Naast deze brochure werd - in samenwerking met de VDAB - ook een interactieve webcursus ontwikkeld als extra tool voor beroepschauffeurs (in opleiding), en behandelt dezelfde thema's. Deze tool bevat sterke getuigenissen en is vrij beschikbaar.

De interactieve webcursus van de VDAB kan je hier starten.

Vragen?

02 424 30 80         

info@sftl.be