Eindejaarspremie

Het eindejaar is feestelijk maar ook duur. Daarom storten wij je omstreeks 20 december een flinke eindejaarspremie. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer

Sectoraal aanvullend pensioen

Ons pensioenfonds Pensio TL garandeert jou een aanvullend pensioen dat volledig gefinancierd wordt door je werkgever, bovenop je wettelijk pensioen. Mocht je vroegtijdig overlijden, dan wordt een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan je begunstigden.

Lees meer

Syndicale premie

Ben je lid van een erkende vakbond, dan betaalt deze vakbond je een deel terug van de jaarlijkse bijdrage die je hiervoor betaalt. Je moet voldoen aan 2 voorwaarden.

Lees meer

Aanvullende uitkering wegens ziekte

Krijg je te maken met een langdurige ziekte of een ongeval, dan heb je recht op een extra uitkering, als je aan 2 voorwaarden voldoet. Beroepsziekten en arbeidsongevallen vallen niet onder deze regeling.

Lees meer

Dodelijk arbeidsongeval of overlijden op het werk

In geval zich een dodelijk arbeidsongeval of overlijden voordoet op het werk, heeft degene die de begrafeniskosten draagt, recht op een vergoeding van 4.000 euro.

Lees meer

Verlies of beschadiging persoonlijke bezittingen

Schade door een ongeval, brand of diefstal met braak? Dan komen wij tussen. Onze waarborg geldt voor alle Europese landen en méér. Vanaf het moment dat je uitrijdt tot je weer binnen bent.

Lees meer

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona

Het SFTL betaalt onder bepaalde voorwaarden een aanvullende vergoeding aan de arbeiders uit de sector transport en logistiek die in 2020 tijdelijk werkloos waren ten gevolge van corona.

Lees meer

Via je werkgever

In heel wat gevallen komen wij financieel tussen voor bepaalde kosten. Meestal gebeurt dit via je werkgever. Als jij bijvoorbeeld met pensioen gaat, dan kan het zijn dat je werkgever je een afscheidspremie geeft. Wij betalen daar een deel van.

Lees meer

Contacteer ons

Contact

Heb je een vraag?

FAQ