Indien de arbeider binnen de sector van werkgever verandert (met behoud van het statuut van arbeider) hoeft er niets te gebeuren. De nieuwe werkgever blijft dan voor de arbeider verder bijdragen betalen.

Indien de arbeider echter de sector transport en logistiek verlaat, wordt hij/zij als uittredend behandeld. Zodra Pensio TL gedurende 2 opeenvolgende kwartalen geen prestatiegegevens meer ontvangt, wordt er verondersteld dat de arbeider de sector verlaten heeft.

Pensio TL zal dan automatisch een brief opsturen met de vraag wat men met de opgebouwde reserves wenst te doen. Er zijn wettelijk 4 mogelijkheden:

  • de reserves overdragen naar de onthaalstructuur bij Integrale
  • de reserves bij Pensio TL laten staan
  • de reserves overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever/sector
  • de reserves overdragen naar een pensioeninstelling naar keuze

De keuze dient aangeduid te worden op het bijgesloten 'antwoordformulier bij uitdiensttreding'. Pensio TL zal desgewenst de nodige documenten bezorgen voor de overdracht.

Een vervroegde uitbetaling of afkoop van de verworven rechten is niet toegelaten. Het aanvullend pensioen kan dus niet uitbetaald worden vóór de pensionering of de wettelijke pensioenleeftijd. Overdracht naar een eigen individueel pensioenspaarplan is evenmin mogelijk.