1. Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk
  2. Steunmaatregelen Vlaamse overheid
  3. Opleidingsprojecten op de werkvloer naar knelpuntberoepen voor personen met gezondheidsproblemen
  4. Werking van het Centrum voor Rijaanpassing (CARA)

1. Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, creëerde de brochure "Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk". Deze brochure is bedoeld om het begrip redelijke aanpassingen bekend te maken bij mensen met een handicap, maar ook bij werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen. Het SFTL werkt mee aan de verspreiding van deze brochure.

2. Steunmaatregelen Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid wil de integratie van arbeiders met een beperking op de arbeidsmarkt bevorderen met een aantal specifieke maatregelen zoals premies voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen en tussenkomst in de loonkosten. Het SFTL informeert de bedrijven uit de sector transport en logistiek over deze incentives.

Om de tewerkstelling van mensen met een beperking én hun integratie in een bedrijf te stimuleren zijn er een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van arbeidspostaanpassingen. Een werkgever die een persoon met een beperking voltijds of deeltijds in dienst neemt kan bovendien een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. De VDAB is bevoegd voor de toekenning van deze incentives.

Alle info over deze maatregelen, de voorwaarden en de procedures kan je nalezen op:

https://partners.vdab.be/arbeidshandicap/maatregelen

3. Opleidingsprojecten op de werkvloer naar knelpuntberoepen voor personen met gezondheidsproblemen

Het SFTL vestigt de aandacht op de subsidieoproep re-integratie en bedrijven' die eind 2017 door de VDAB werd gepubliceerd. Bedrijven kunnen in deze projecten subsidies krijgen voor het organiseren van opleidingen. Met de oproep wil de VDAB mensen met gezondheidsproblemen heroriënteren naar knelpuntberoepen.

Deze oproep is rechtstreeks gericht naar bedrijven die beschikken over voldoende infrastructuur en expertise om opleidingen te organiseren op hun werkvloer voor personen met gezondheidsproblemen. Tot 29 mei 2020 staat deze oproep nog open.

Alle info over deze oproep, de voorwaarden en de procedure kan je nalezen op:

https://partners.vdab.be/subsidieoproepen/50043

Vragen?

regie@vdab.be

4. Werking van het Centrum voor Rijaanpassing (CARA)

Deskundigen van het CARA testen met een speciaal uitgerust voertuig de rijgeschiktheid van kandidaat-beroepschauffeurs met verminderde functionele vaardigheden. Ook geeft het CARA advies hoe kandidaat-beroepschauffeurs met beperkingen toch hun ambitie op de weg kunnen waarmaken, en evalueert ze welke invloed de beperking heeft op de deelname aan het verkeer.

Vragen?

erwin.gysens@sftl.be

0473/57.35.45