De sector transport en logistiek vindt het belangrijk om haar arbeiders gemotiveerd en productief aan de slag te houden. Het SFTL was daarom partner in een project met als doel instrumenten te ontwikkelen die daarbij kunnen helpen. Dit project liep van 2013 tot 2015 en genoot financiƫle steun van het Europees Sociaal Fonds.

Om werknemers met goesting langer aan het werk te houden bleek de focus op autonomie, verbondenheid en competenties cruciaal. Dit kan verwezenlijkt worden door middel van loopbaangesprekken, de opmaak van een HRM-plan en een beleid dat door heel de onderneming gedragen wordt.

Alle info over dit project en de ontwikkelde instrumenten kan je terugvinden op:

http://www.langer-werken.be