De sector transport en logistiek hecht veel belang aan goede coaching van nieuwe arbeidskrachten, zodat zij zich snel op hun gemak voelen op hun job, hun werk graag en goed doen en er minder kans op vroegtijdige uitval is. Het SFTL wijst daarom de bedrijven in de sector op het bestaan van job- en taalcoaches. Job- en taalcoaching kan gratis aangevraagd worden als de nieuwe arbeidskracht in Vlaanderen tewerkgesteld wordt en:

  • van allochtone afkomst is
  • een 50-plusser is
  • een arbeidsbeperking heeft
  • kortgeschoold is 

Jobcoaching start tot 1 jaar na aanwerving en duurt maximaal 6 maanden. Een externe bedrijfscoach begeleidt en adviseert de nieuwe arbeidskracht en de leidinggevende op vlak van een vlot onthaal en inwerking, een juiste werkhouding, functioneren in een team, arbeidsinhoud en verbeteren van randvoorwaarden. De frequentie van de coaching wordt in onderling overleg bepaald. Ieder coachingstraject is namelijk maatwerk.

Taalcoaching start tot 1 jaar na aanwerving en duurt maximaal 12 maanden. Een externe bedrijfscoach helpt nieuwe arbeidskrachten van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Deze taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. De coach betrekt ook de collega's; zij krijgen tips om hun nieuwe collega te ondersteunen bij het communiceren in het Nederlands. Bovendien helpt de coach de werkgever om een taalbeleid in de onderneming uit te werken.

Meer info over job- en taalcoaching, de voorwaarden en de procedure kan je nalezen op:

http://www.jobentaalcoaching.be/