Instroom in de sector

Individuele beroepsopleiding (IBO) is een interessante formule om vrachtwagenchauffeurs en logistieke arbeiders aan te werven. Men leidt dan een werkzoekende zelf op voor een vacante functie. Voor de verplichte basisopleidingen voorzien we een financiële tussenkomst.

Lees meer

Werken met een arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem

Mensen met een beperking of gezondheidsprobleem kunnen zich ontwikkelen tot waardevolle werkkrachten. De Vlaamse overheid en VDAB helpen hier met premies voor tewerkstellings-ondersteunende maatregelen en tussenkomst in de loonkosten.

Lees meer

Inzetten op non-discriminatie

We komen steeds meer in aanraking met verschillende culturen en achtergronden, met als risico dat vooroordelen de kop opsteken. Daarom is er onder meer onze 'intersectorale handleiding non-discriminatiecode'.

Lees meer

Job- en taalcoaching op de werkvloer

50-plussers, kortgeschoolden, allochtonen… ze hebben het niet makkelijk. Daarom bieden we job- en taalcoaching aan. Een externe bedrijfscoach brengt hen dan onder meer een juiste werkhouding bij. Via taalcoaching worden meteen toepasbare communicatieve vaardigheden aangeleerd.

Lees meer

De Werkplekarchitecten

Laaggeschoolden, jongeren, mensen met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen en allochtonen hebben heel wat in huis voor de arbeidsmarkt, maar weten die slechts moeizaam te bereiken. De Werkplekarchitecten ondersteunen werkgevers, werkenden en werkzoekenden via coaching en werkplekbegeleiding.

Lees meer

Het Ervaringsbewijs

Logistieke medewerkers, werkzoekenden en zelfstandigen kunnen bij de VDAB een Ervaringsbewijs behalen, maar ook iedereen die een beroep al doende leerde en geen diploma kan voorleggen. Het is een officieel document dat als bewijs van stielkennis geldt.

Lees meer