1. Psychologische begeleiding bij traumatische gebeurtenissen
  2. Alcohol- en drugpreventie binnen ondernemingen
  3. Toxische gassen, laat je niet verrassen!

1. Psychologische begeleiding bij traumatische gebeurtenissen

Agressie, een overval, een verkeersongeval, inbraak, brand, … het zijn allemaal ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een psychotrauma. Stressreacties kunnen dagen, weken, zelfs maanden aanslepen en slachtoffers ernstig hinderen in hun (professionele) functioneren.

Arbeiders uit de sector transport en logistiek die met schokkende gebeurtenissen geconfronteerd worden tijdens het werk, kunnen voor psychologische begeleiding een beroep doen op de diensten van POBOS. De psychologen en psychotherapeuten van dit adviescentrum voor welzijnszorg in organisaties kunnen dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het SFTL kosteloos geraadpleegd worden.

Alle info over POBOS, de procedure en de voorwaarden kan je nalezen op:

https://www.pobos.be/nl/hulp-nodig/sociaal-fonds-transport-en-logistiek-sftl/

2. Alcohol- en drugpreventie binnen ondernemingen

Misbruik van alcohol en drugs stopt helaas niet bij de poort van het bedrijf en kan zeer zware gevolgen hebben. Het SFTL wijst bedrijven in de sector transport en logistiek daarom op het belang van preventie en aanpak door middel van een doeltreffend alcohol- en drugbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (het VAD) biedt met www.qado.be een website met alle informatie over alcohol en drugs in relatie tot het werk.

Vragen?

marie-claire.lambrechts@vad.be

3. Toxische gassen, laat je niet verrassen!

Wie met containers in contact komt, kan met toxische gassen geconfronteerd worden. Dit probleem situeert zich niet enkel in havens en luchthavens, maar ook in logistieke ondernemingen en distributiecentra waar containers behandeld worden. Werknemers die goederen laden en lossen, kunnen dan ook in aanraking komen met toxische stoffen. Dit kan zowel acute als chronische gezondheidsproblemen veroorzaken. Het SFTL brengt deze problematiek onder de aandacht, zowel bij werkgevers als bij werknemers van de sector transport en logistiek.

Alle info over de toxische gassen, preventie en veiligheidsmaatregelen kan je terugvinden op:

http://www.toxischegassen.be