1. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode
  2. Ediv-tool
  3. Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel

1. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine, … . We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken vooroordelen en stereotypen nog al te vaak de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.

De sector transport en logistiek onderschrijft het belang van non-discriminatie op de werkvloer. Het SFTL ontwikkelde daarom samen met andere sectororganisaties de 'intersectorale handleiding non-discriminatiecode'. Dit instrument helpt bedrijven op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode. De handleiding vind je rechts op de pagina.

2. Ediv-tool

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, ontwikkelde een gratis online-opleiding over de anti-discriminatiewetgeving. Aan de hand van concrete situaties kan je leren wat de regels rond non-discriminatie in de praktijk betekenen. De opleiding is specifiek ontwikkeld voor hr- en teammanagers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers. Het SFTL promoot deze opleiding bij bedrijven uit de sector transport en logistiek. De online-tool kan hier geraadpleegd worden.

3. Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op onze arbeidsmarkt. Dat maakt dat de capaciteiten van een grote groep mensen onderbenut blijven. Bedrijven die deze talenten wel aanboren, nemen een voorsprong op de rest. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren een videoteaser en de fiche 'Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel'. In deze fiche komen de voordelen van het werken met een divers samengesteld personeelsbestand aan bod, en worden er tips met betrekking tot aanwerving, taalondersteuning en duurzame tewerkstelling gegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Verschillende externe partners bieden bijkomende ondersteuning aan.