1. Dag van Inclusie
  2. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode
  3. Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel
  4. Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel
  5. Goed werk heeft geen gender, maar mensen wel
  6. Ediv-tool

1. Dag van Inclusie

Na het grote succes van de eerste editie van Dag van Inclusie in 2022, besloot het Sociaal Fonds Transport en Logistiek samen met andere sectorfondsen, de SERV en de Werkplekarchitecten om dit jaar op 3 oktober opnieuw inclusief ondernemen onder de aandacht te brengen. We nodigen dit keer de bedrijven uit om zélf creatieve stappen te zetten richting een inclusieve(re) werkvloer met een actie. Welke actie dat is, bepaalt het bedrijf helemaal zelf. Het kan gaan om een interne of externe activiteit, groot of klein, fysiek of digitaal. Inspiratie vind je zeker terug via www.dagvaninclusie.be.

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. Meer nog, een onderneming die streeft naar inclusie zal op zoek gaan naar hoe hij deze verschillen doelbewust kan inzetten, door het beste in mensen aan te spreken, door respect te tonen voor de eigenheid van elkeen, door mensen zich gewaardeerd te laten voelen ongeacht de functie, rang of taak.

2. Intersectorale handleiding non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine, … . We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken vooroordelen en stereotypen nog al te vaak de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.

De sector transport en logistiek onderschrijft het belang van non-discriminatie op de werkvloer. Het SFTL ontwikkelde daarom samen met andere sectororganisaties de 'intersectorale handleiding non-discriminatiecode'. Dit instrument helpt bedrijven op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode. De handleiding vind je rechts op de pagina.

3. Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op onze arbeidsmarkt. Dat maakt dat de capaciteiten van een grote groep mensen onderbenut blijven. Bedrijven die deze talenten wel aanboren, nemen een voorsprong op de rest. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren een videoteaser en de fiche 'Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel'. In deze fiche komen de voordelen van het werken met een divers samengesteld personeelsbestand aan bod, en worden er tips met betrekking tot aanwerving, taalondersteuning en duurzame tewerkstelling gegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Verschillende externe partners bieden bijkomende ondersteuning aan.

4. Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel

We moeten met z'n allen langer aan de slag, maar toch ervaren 50-plussers tal van drempels op de arbeidsmarkt. Nochtans, wie inzet op de sterktes van 50-plussers weet hen geëngageerd en gemotiveerd te houden en plukt daar vervolgens de vruchten van. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren een videoteaser en de fiche 'Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel'. In deze fiche wordt de meerwaarde van 50-plussers voor jouw organisatie benadrukt en worden er tips met betrekking tot aanwerving een duurzame tewerkstelling gegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Verschillende externe partners bieden bijkomende ondersteuning aan.

5. Goed werk heeft geen gender, maar mensen wel

Vlaanderen is internationaal een voorloper wanneer het aankomt op rechten voor LGBTI+ personen. Toch wordt er bij aanwerving en op het werk discriminatie ervaren. Dit zorgt er mee voor dat de seksuele en/of genderidentiteit verborgen wordt. Toch is het erg belangrijk dat LGBTI+ personen op hun werkplek open kunnen zijn over hun seksuele en/of genderidentiteit. Het zorgt er immers voor dat hun tevredenheid op het werk stijgt, dat ze beter presteren, een grotere betrokkenheid ervaren en hun welzijn verbetert. Het SFTL ontwikkelde samen met tal van andere sectoren de fiche 'Goed werk heeft geen gender, maar mensen wel'. In deze fiche wordt de meerwaarde van een inclusief genderbeleid door jouw organisatie benadrukt en worden er tips en snelle stappen meegegeven. Bedrijven kunnen met hun vragen terecht bij het SFTL. Externe partner KLIQ biedt bijkomende ondersteuning aan.

6. Ediv-tool

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, ontwikkelde een gratis online-opleiding over de anti-discriminatiewetgeving. Aan de hand van concrete situaties kan je leren wat de regels rond non-discriminatie in de praktijk betekenen. De opleiding is specifiek ontwikkeld voor hr- en teammanagers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers. Het SFTL promoot deze opleiding bij bedrijven uit de sector transport en logistiek. De online-tool kan hier geraadpleegd worden.