1. Algemeen aanbod voor alle scholen
 2. Specifiek aanbod voor partnerscholen
 3. Specifiek aanbod voor logistieke partnerscholen
 4. Nieuw klasspel Logistic Case

1. Algemeen aanbod voor alle scholen

Het SFTL werkt intensief samen met het onderwijs om een boeiend educatief aanbod uit te bouwen, dat bovendien volledig gratis is. Scholen kunnen bij het SFTL terecht voor:

Alle info over het aanbod, de procedure en de voorwaarden kan je nalezen via de klikbare links.

2. Specifiek aanbod voor partnerscholen

Voor de sector transport en logistiek is het onderwijs een belangrijke partner. Scholen die opleidingen organiseren die toeleiden naar beroepen in de sector, worden uitgenodigd het onderwijsconvenant te ondertekenen. Hierdoor kunnen partnerscholen bij het SFTL aankloppen voor verdere ondersteuning, waaronder:

Vragen? Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.       

3. Specifiek aanbod voor logistieke partnerscholen

Op vraag van onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een werkgroep van experten onder leiding van het SFTL basisproeven voor 6 interne transportmiddelen:

 • heftruck
 • reachtruck
 • pallettruck
 • stapelaar
 • combitruck
 • orderverzameltruck

Het beroepsonderwijs beschikt meestal niet over de nodige infrastructuur om zelf de praktijkopleiding 'interne transportmiddelen' te kunnen organiseren. Daarom kunnen leerlingen logistiek voor deze opleiding en de bijhorende proef terecht bij een VDAB-Competentiecentrum (onder de zogenaamde 'tien-dagen-regeling'). Dit behalve voor de combi- en de orderverzameltruck (voor deze 2 interne transportmiddelen zullen opleiding en proef dienen plaats te vinden in het bedrijf). De kandidaat die voor een intern transportmiddel de proef met succes aflegt, verwerft een sectoraal basisattest onder de vorm van een badge met het SFTL-logo. Hierop staan, naast persoonlijke gegevens van de leerling of cursist in het volwassenenonderwijs en de datum, volgende basisvaardigheden vermeld:

 • manoeuvreren en vlot/veilig verplaatsen van ladingen en goederen (pallets)
 • stapelen en ontstapelen op beperkte hoogte in vrije ruimtes

Voorafgaandelijk aan de praktijkproef moet op school de theorieproef met succes afgelegd zijn.

Praktijkleerkrachten geven voor de heftruck, de pallettruck, de stapelaar en de reachtruck zelf de opleiding en nemen voor alle 6 de interne transportmiddelen zelf de proeven af. De leerkrachten volgen voorafgaandelijk gratis train-the-trainer-opleidingen bij de VDAB die hen hierop voorbereiden en hen hiervoor certificeren.

Het SFTL zorgt voor kwaliteitsborging van de proeven: een aangeduide SFTL-consulent wordt systematisch op de hoogte gesteld van het afnemen van proeven en monitort deze om te bewaken dat ze in heel Vlaanderen uniform en conform de voorgeschreven procedure worden afgenomen en beoordeeld. De SFTL-consulent verzorgt ook de volledige administratieve omkadering. Het SFTL-logo is een kwaliteitslabel. Het waarborgt dat de leerling voor het betreffende toestel heeft aangetoond wel degelijk over de basiscompetenties te beschikken die op de badge vermeld staan.

Vragen?

peter.cantineaux@sftl.be

0476/50.05.25

4. Nieuw klasspel Logistic Case

De koffer kan gratis uitgeleend worden bij het SFTL vanaf schooljaar 2021-2022. De levering en ophaling gebeurt, via koerierdienst, aan het secretariaat van de school op kosten van het SFTL.
Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden door een mailtje te sturen naar txp@vrachtwagenchauffeur.be.

Voor opleidingspartners die het materiaal graag in eigen beheer hebben, bestaat er een aankoopformule. De bestelling kan twee maal per jaar geplaatst worden:

 • Tot en met 1 juni> levering tegen september
 • Tot en met 1 december> levering tegen februari

Verzending naar de school kan voor € 30,25 of gratis ophaling op het SFTL te Brussel (de Smet de Naeyerlaan 115 te 1090 Brussel).
Bestellen kan via het online bestelformulier.

De bestelling is enkel geldig indien het formulier online werd doorgestuurd en de betaling VIA OVERSCHRIJVING voor 1 juni (voor levering in september), voor 1 december (voor levering in februari) is gebeurd op het rekeningnummer BE33 9799 8986 9746 met als mededeling ‘Logistic Case + aantal van formaat (small/medium/large)’.

Logistic Case

Voor meer informatie over de inhoud van onze Logistic Case klasspel is een demofilmpje beschikbaar door hier te klikken.