Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen die behoren tot de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden en tot de RSZ-categorie 083. Het SFTL is enkel bevoegd voor arbeiders.

Het SFTL wordt gefinancierd via een werkgeversbijdrage van 8% die geïnd wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze werkgeversbijdrage wordt berekend op de lonen van de arbeiders waarvan de prestaties doorgegeven worden aan de RSZ, categorie 083.

Het SFTL wordt aangestuurd door de raad van bestuur. Deze is paritair samengesteld en telt:

  •  8 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties: de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (FEBETRA), Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (UPTR)
  • 8 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties: ACV-TRANSCOM en de Belgische Transportbond (ABVV-BTB)

Het SFTL heeft 3 grote opdrachten te vervullen: 

  1. De arbeiders uit de sector van het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden hebben recht op aanvullende sociale voordelen. Deze voordelen werden door de sociale partners via diverse cao's toegekend. Het SFTL zorgt voor uitbetaling aan de arbeiders of terugbetaling aan de werkgevers.
  2. Het SFTL stimuleert op 3 manieren de permanente vorming van arbeiders uit de sector. Vooreerst voorziet het een financiële tussenkomst in de kosten van de werkgevers voor een aantal beroepsopleidingen en bijscholingen van hun arbeiders. Vervolgens ondersteunt het SFTL de basisopleidingen tot het beroep van vrachtwagenchauffeur en logistieke arbeider die door externe opleidingspartners georganiseerd worden. Ten slotte ondersteunt het ook de opleidingspartners om een kwaliteitsvol aanbod uit te werken dat beantwoordt aan de behoeften van de sector.
  3. Het SFTL spant zich in om de knelpunten in de sector op het vlak van werkgelegenheid en bestaanszekerheid weg te werken. Daarvoor worden er convenanten met de Vlaamse overheid afgesloten.