Sinds 1 januari 2010 dient elke werkgever voor elke medewerker een competentiepas bij te houden. Een competentiepas is een inventaris van alle professionele opleidingen die tijdens de tewerkstelling in de onderneming gevolgd werden, of gedurende een vormingstraject dat in de betrokken onderneming heeft plaatsgevonden. Het gaat om opleidingen zowel binnen als buiten de normale werkuren, formele opleidingen en opleidingen on the job.

Alle opleidingen vanaf 10 september 2009 en vanaf de aanvangsdatum van het arbeidscontract moeten op de competentiepas vermeld worden. Opleidingen die daarvóór gevolgd werden, kunnen vrijblijvend vermeld worden. De werkgever kan gebruik maken van het 'model van competentiepas'. Jaarlijks krijgt elke medewerker een kopie van zijn/haar competentiepas, zodat er eventuele correcties kunnen worden aangebracht. Bij uitdiensttreding uit de onderneming of aan het einde van het vormingstraject moet de medewerker zeker een geactualiseerde kopie ontvangen. De competentiepas is een persoonlijk document dat niet onder werkgevers doorgegeven kan worden en dat ook geen testresultaten mag bevatten.

Vragen? Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.

Gerelateerde items